90 нови жилища за социалнослаби ще бъдат готови в Гюргево през октомври

185 кандидати за социални жилища в община Гюргево, само 135 отговарят на критериите

На редовното си заседание на 19 декември 2018 година общинските съветници в Гюргево определиха нови критерии и нов списък на чакащите за социални жилища в общината. Комисия от общински съветници анализира всичките 183 депозирани молби с приложени документи от кандидати. Те бяха подадени до края на ноември с необходимите документи. Само 135 от тях отговаряха на новите критерии. 91 от тях са в списъка за отминалата година, като молбите са оценени и класирани съобразно събраните точки.

сн. Архив

Сподели: