Здравният медиатор посети Ново село

19 жени са консултирани за превенция от нежелана бременност и методи за контрацепция в Русе

През отминаващата седмица здравният медиатор консултира лица от уязвимите общности в кв. „Родина“, в кв. „Чародейка“ и в кв. „Дружба“. Консултирани са общо 51 лица  за превенция на заразяване с Ковид 19 и ваксини, разпространени са информационни брошури. 22 здравнонеосигурени жени са консултирани за медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване по Наредба 26, финансирано чрез НЗОК. 19 жени са консултирани за превенция от нежелана бременност и методи за контрацепция.

сн. Архив

Сподели: