съдебна палата русе

2 глоби по 20 лева за неправилно паркиране пред русенски магазин потвърди съдът

На А. Е. А. е бил съставен фиш № 0839123/16.03.2018 г. и тъй като същият отказал да го подпише, на основание чл. 186, ал. 2 ЗДвП му е съставен АУАН № 18-1085-000778/16.03.2018г. (бланков № 389746), за това, че на 16.03.2018г., около 21,30 часа, в град Русе, на ул. „Видин“ – вход – изход от паркинга пред магазин „Била“, като водач на лек автомобил „Фолксваген Голф“, с рег. № Р .., в условията на ясно време и суха пътна настилка, при управление на посоченото МПС, собственост на П. Б. П. е извършил следните нарушения: 1. Паркирал е перпендикулярно на оста на пътя, спрямо посоката на движение, с което е прието, че е нарушил чл. 94, ал. 3 ЗДвП и 2. С начина на паркиране МПС е пречка за преминаващите по тротоара пешеходци, което е прието, че осъществява състава на нарушението по чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗДвП.

Въз основа на така съставения АУАН било издадено и оспореното наказателно постановление, с фактическо описание и правна квалификация на всяко едно от деянията, идентични с тези съдържащи се в АУАН, като на жалбоподателя, на основание чл. 53 ЗАНН са му наложени следните наказания: по т. 1 от НП, на основание чл. 183, ал. 2, т. 1 ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 20 лева, за нарушението по чл. 94, ал. 3 ЗДвП и по т. 2 от НП, на основание чл. 185 ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 20,00 лева, за нарушението по чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗДвП.

Районният съд в Русе потвърди двете санкции.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"