Игрална маса за шах и табла ще обогати парковото оборудване в Русе

2 игрални маси за шах и табла ще бъдат закупени за русенските паркове

Кметът на Община Русе предлага на общинските съветници утвърждаване на корекция на бюджета на Община Русе за 2021 година.

Това става след постъпил доклад от директора на дирекция „Екология и транспорт“, с приложена оферта за изработване на парково оборудване. Предвид единичната цена на един от артикулите, която е над прага на същественост за ДМА, предлагам той да бъде включен като нов обект в Инвестиционната програма на Община Русе за 2021г. – „Игрална маса за шах и табла“ 2 бр. за 3960лв, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в дейност 622 „Озеленяване“ . Средствата са от планираните в §1015 „Материали“ на същата дейност.              

Сподели: