2 имуществени санкции са наложени по Закона за туризма и наредби № 5 и № 7 на Общински съвет – Русе

Във връзка с осъществяване на контрол по Закона за туризма и наредби № 5 и № 7 на Общински съвет – Русе инспекторите от Защита на потребителите са установили 4 нарушения като за същите са дадени две предписания и са наложени две имуществени санкции. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица по отношение работата на ресор „Икономика, международно сътрудничество и проекти“. Стартирани бяха процедури за категоризация на 4 туристически обекта. Издадени са 13 разрешителни за извършване на търговска дейност на открито и са вписани 9 нови търговски обекта.

Сподели: