2 нови електромобила ще закупи Община Бяла

Общински съвет – Бяла даде своето съгласие Община Бяла да кандидатства по покана за набиране на проекти за финансиране чрез Инвестиционната програма за климата (ИПК) за насърчаване използването на електрически превозни средства пред Национален доверителен екофонд за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за закупуване на 2 (две) изцяло електрически превозни средства категория М2. При одобряване на проекта да бъде осигурено собствено финансиране от бюджета на Община Бяла в размер до 35 000 лв. (тридесет и пет хиляди лева) за един електромобил категория М2 или общо до 70 000 лв. (седемдесет хиляди лева) за 2 (две) изцяло електрически превозни средства категория М2.

На провелото се на 19-ти декември миналата година заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 11 формуляра за кандидатстване по Схемата за насърчаване на електромобилността, свързани със закупуване на общо 18 електрически превозни средства. Две от тях са за Община Бяла.

Сподели:

Още новини от деня