видеоклип парламентарни избори

2 подвижни избирателни кутии ще има в Община Русе за предсрочните парламентарни избори

На основание  чл. 90 от ИК на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявление по чл. 37 от Изборния кодекс.

От писмо с вх. № 146/28.06.2021 г. е видно, че в Община Русе са подадени 48 /четиридесет и осем/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

Районната избирателна комисия в Русе определи днес 2 секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Община Русе с № 192700211 и № 192700212  при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РИК назначи поименно състава на подвижните секционни избирателни комисии в община Русе при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно приложен списък, на разположение в РИК-Русе и неразделна част от настоящото решение.

Сподели: