2 румънски военни кораба преминават от Браила до км. 1050 по река Дунав

2 румънски военни кораба преминават от Браила до км. 1050 по река Дунав

2 румънски военни кораба преминават от Браила до речен км. 1050 по Дунав в периода 10 – 20 май. Те ще отработят основни задачи по осигуряване безопасността на речния път, което става от речната флотилия „Михаил Когълничану“. Преминаването през пристанищата от румънска страна на „Opanez” (177) и „Posada” (179) е част от голямото военно учение „Danube Protector 21”. Те ще бъдат поетапно в Кълъраш, Гюргево, Оршова, Дробета – Турну Северин. Ще преминат през „Железни врата“ 1 и 2. Корабите са построени в корабостроителницата в Мангалия в периода 1988-1990 година. Те са част от дивизион № 67, който включва още 3 подобни кораба – „Rahova” (176), „Smârdan” (178) и „Rovine” (180). Те имат тегло 322 t, 44.50 метра дължина и 8 метра ширина.

Сподели: