2 000 лева глоба за подаване на неверни или заблуждаващи съобщения на тел. 112

Административен съд – Русе остави в сила Решение № 533 от 19.07.2022 г., постановено по АНД № 2 по описа за 2022 г. на Районен съд – Русе. Решението е окончателно.

От събраните по делото доказателства се установява, че на посочената в АУАН и НП дата М.Р.Г. е извършил обаждане на ЕЕН за спешни повиквания 112 от мобилен телефон с номер *********** и след приемане на повикването от оператор е съобщил, че е притесняван от лицето В. К. като при проведените множество разговори с оператор на тел. 112 и полицейски служител е давал разнородна и противоречаща си информация както за своето местонахождение, така и за местонахождението на лицето, срещу когото подава сигнал. След посещение на адреса на М. Г. безспорно е установено и че той не си е бил в дома и на това място към него не са отправяни заплахи от друго лице на посочените дата и място. При това положение правилно съобщението е квалифицирано като невярно и заблуждаващо. С това си деяние М.Г. е осъществил състав на нарушение по чл. 28, ал. 1 от ЗНССПЕЕН 112, поради което правилно е била ангажирана отговорността му в случая. При анализа на доказателствата по делото се налага извода, до който е достигнал и районният съд, че извършеното от М. административно нарушение е доказано от обективна и субективна страна, а твърденията му в обратна посока са голословни и не се подкрепят от нито едно от събраните доказателства. В тази връзка правилно районният съд не е кредитирал показанията на Р. Р., който на първо място като баща на касатора не може да се приеме за безпристрастен свидетел, а освен това неговите показание се опровергават както от показанията на актосъставителя О. О. и Д. Г., така и от обясненията на самия М.

Съгласно приложената в случая санкционна норма на чл. 38, ал. 1 от ЗНССПЕЕН 112, който предава чрез ЕЕН 112 неверни или заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. В настоящия случай на М. е наложено наказание в минимален размер, независимо, че са налице данни за отегчаващи вината обстоятелства. Доколкото обаче това е по-благоприятно за М., то правилно районният съд е установил, че наложеното наказание не може да бъде изменено.

Сподели: