община гюргево

2 323 стипендии за ученици дава Община Гюргево през първите 2 месеца на тази година

Община Гюргево предостави средства за първите два месеца на 2023 година, за да бъдат изплатени стипендии на деца и младежи от всички учебни заведения. 2 323 стипендии от бюджета на общината се предоставят всеки месец. Сума в размер на 150 леи месечно за насърчаване на ученето /174/, 200 леи всеки месец се отпускат за много добри постижения и за деца в неравностойно положение /101 и 916 съответно/, а 500 леи на месец са за отлични резултати /1 132/.

Сподели: