община бяла

2.5 млн. лева за новата многофункционална спортна зала в Бяла

Започва процедура по избор на изпълнител за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на новата многофункционална спортна зала в гр. Бяла. Той ще бъде определен чрез публично състезание. За целта са отделени 2 490 000 лева.

Залата ще се намира в имот – общинска собственост, с площ 14 341 м2. Тя ще заеме незастроената част от имота, в който се изгражда училищна сграда. В обема на сградата ще се обособят закрито спортно игрище с трибуни, съблекални със санитарни възли, стая и зала за съдии, тренировъчна фитнес зала със съблекални и санитарни възли, тренировъчен плувен басейн с размери 25/8 метра в сутерена със санитарни възли и съблекални. Във входното фоайе ще се обособи кафе – бар. Ще се направи вертикалната планировка със съответните тротоари и озеленяване.

Сподели: