Проведени бяха две работни срещи с директорите на детски заведения във връзка с обществените поръчки за хранителни продукти

2 601 деца в ученическа възраст от Община Русе са в чужбина

Видно от последната междуинституционална среща на областния координационен център по изпълнение на механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна възраст общо 2 601 деца в ученическа възраст от Община Русе са в чужбина. 710 от тях са на възраст от 5 до 10 години, тоест би следвало да са в предучилищни групи или в училищата, коментира днес заместник – кметът на Община Русе Енчо Енчев.

Сподели: