20 нови лаптопа за оборудване на 4 кабинета по информатика дариха от НПО и Окръжен съвет - Гюргево на училища в 4 села

20 нови лаптопа за оборудване на 4 кабинета по информатика дариха от НПО и Окръжен съвет – Гюргево на училища в 4 села

20 нови лаптопа за оборудване на 4 кабинета по информатика дариха от неправителствената организация Агенция за обществено развитие „Заедно“ и Окръжен съвет – Гюргево на 4 училища в селата Фратещ, Слобозия, Ведя и Гаужани. Целта е да се създадат условия за придобиване на дигитални умения от ученици в неравностойно положение от тези населени места.

Сподели: