20% ръст на обработени товари отчита пристанищен терминал Русе-запад

20% ръст на обработени товари отчита пристанищен терминал Русе-запад

Над 210 000 тона товари са обработени през 2021 г. в пристанищен терминал Русе-запад, опериран от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. В сравнение с предходната 2020 г. повишението е с 20%. Общите реализирани приходи от пристанищни услуги през 2021 г. спрямо 2020 г. са увеличени с 22%. Най-обработваните товари на терминала през изминалата година са метали, минерални торове и зърнени култури. Пристанищен терминал Русе-запад, специализиран за обработка на генерални и насипни товари, разполага с 12 корабни места. Откритата складова площ на терминала е 27 600 кв. м, а закритата складова площ – 9 696 кв. м.

Сподели: