съдебна палата русе

2000 лева глоба за подадена невярна информация на тел. 112 в Русе

Време за прочитане: 2 мин.

На 25.06.2018 г., около 06.10ачаса на ЕЕНСП 112 постъпило повикване от телефонен номер .., впоследствие установен че се ползва от Т. Последният съобщил, че в Русе. ул.“Т.“ №8, бл.“Ш.“ има момиче, което „..крещи параноично, шизофренично пристъпи, смисъл такъв, то не е за първи път, то е почти всеки божи ден, постоянно седи и крещи, блъска, хвърля и т. н. хич не е стабилна”.

На посочения адрес, около 06:10 часа пристигнали служители от ГООР, при Второ РУ-Русе, изпратени по разпореждане на ОДЧ при ОДМВР – Русе, между които Пл. М. На място заварили  екип №19 на ЦСМП, с фелдшер М. Й.. Били посрещнати от М. С. Т., която обяснила, че с А.Н.Т. са се разделили преди седмица, във връзка с което имат спорове. Добавила, че Т. посетил дома й около 05:50 часа, двамата се скарали, в резултат на което той я заплашил, че ще се обади на един телефон и ще дойдат хора, които ще я настанят в лудница. Т. посочила номера на мобилен телефон, използван от Т.

За станалото Пл. М. и неговия колега изготвили докладна записка до началника на Второ РУ. В тази връзка Цв. М. извършила проверка по случая и преценила, че последният нарушил разпоредбата на чл.20 ал.1 от ЗНССПЕЕН 112, поради което му съставил акт, с който го обвинила, че подава невярно и заблуждаващо съобщение на ЕЕН 112. Съставеният АУАН е подписан от Т. с бланкетно възражение. В законоустановеният тридневен срок от подписване на акта по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН, последният не подал писмено възражение. Въз основа на акта било издадено Наказателно постановление, с което на Т. е наложено административно наказание глоба в размер 2 000 лева на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 /ЗНССПЕЕН112/ за нарушение по  чл. 28, ал. 1, предл. 3 от същия закон.

Районният съд в Русе потвърди наказателно постановление N139-ЕЕН 112/2018 год. на началник Второ РУ при ОДМВР – Русе, с което на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 /ЗНССПЕЕН112/, за извършено нарушение по  чл. 28, ал. 1 от същия закон, на А.Н.Т. е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 2000 лв.

Сподели:

Още новини от деня