Фестивал „Етноритми без граници“ 2015 ще се състои на 9 май в Русе

Отчитайки необходимостта от съхранение и развитие на културната идентичност на малцинствата, което е и приоритет в политиката на правителството на Република България, Областна администрация – Русе, в партньорство с Регионален инспекторат по образование – Русе, Регионален експертно-консултативен и информационен център „Читалища“ Русе и неправителствени организации от област Русе, организира Фестивал „Етноритми без граници – 2015 г.“Инициативата е насочена към …

Код на новината : *138557.html

      

Сподели: