През учебната 2013/2014 г. клуб „Екология“ в ПГ по туризъм – Русе ще работи съвместно с Организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки – ЕКОПАК

През учебната 2013/2014 г. клуб „Екология“ в ПГ по туризъм – Русе ще работи съвместно с Организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки – ЕКОПАК, Русе. Със стартиране на клубната дейност ръководството на ЕКОПАК подари на клуба екологични /картонени/ кошчета за отпадъци, които вече се използват в училище. На 29.10.2013г. учениците от клуба разгледаха тема, важна за опазване на заобикалящото ни пространство чисто: „Защо и как да събираме разделно“. Едни учениците припомн…

Код на новината : *120000.html

    

Сподели: