РЗИ – Русе предупреждава за фотодерматози в горещите слънчеви летни дни

При прекомерно слънчево облъчване се получават различни отрицателни (патологични) явления в човешката кожа и някои от тях са сериозни състояния, дори заболявания. Наричат се фотодерматози, познати като “слънчеви изгаряния”. Те нямат нищо общо с изгарянията от горещ предмет, различават се съществено и от прегряването на организма през горещите слънчеви дни, т.нар. “топлинен удар”. Фотодерматозите се получават не от горещината, а […]

Прочети още
Сексагинта Приста

Полски студенти идват за разкопки в „Сексагинта Приста“

Полски студенти идват за разкопки в „Сексагинта Приста“, съобщи днес археологът от Регионален исторически музей – Русе Върбин Върбанов. В понеделник започва проучването на откритата преди 2 години югоизточна стена на крепостта с държавно финансиране. То ще продължи 3 седмици. През миналата година средствата от държавата не са стигнали и са достигнали т. нар. тракийско ниво. Ще се разкрие още […]

Прочети още

Само 3 регионални вестника останаха в Русенска област, тиражите им намаляват

През 2016 г. в област Русе са издадени 3 броя регионални вестници с годишен тираж 1 813 хил. броя. Относителният дял в общия годишен тираж на издадените вестници за страната е 9.9%. В сравнение с 2015 г. броят на издадените регионални вестници намалява с един, докато средният годишен тираж бележи ръст с близо 20%. По размер на тиража при този […]

Прочети още

Община Борово ще продаде на търг сметосъбиращ камион „Мерцедес“

Общинските съветници в Борово дадоха своето съгласие за откриване на процедура за продажба на специализиран автомобил „МЕРЦЕДЕС 2524 Л” – сметосъбирач с регистрационен № Р 0959 РМ – общинска собственост. Това ще стане на публичен търг с явно наддаване при оценка за стойността на автомобила в размер на 3075,00 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 5% от началната продажна […]

Прочети още

Голям общински имот в землището на Екзарх Йосиф бе преобразуван и разделен

Общински съвет – Борово пеобразува от публична общинска собственост в частна общинска собственост общински имот представляващ: ПИ №000301 в землището на с.Екзарх Йосиф с ЕКАТТЕ 27173 с площ от 15,825 дка и НТП – Изоставена нива. Преобразуваният имот се раздели на два отделни обособени имота с площ от 5,000 дка и 10,825 дка.

Прочети още

Филиал „Канев“ – село Горно Абланово Влиза в Списъка на защитените детски градини за учебната 2017/2018 година

Общински съвет Борово предложи на Министерството на образованието и науката при актуализиране на Списъка на защитените детски градини за учебната 2017/2018 година, в него да бъде включен филиал „Канев“ – село Горно Абланово на ДГ „Славейче“-гр. Борово. Кметът на общината ще внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за включване на филиал „Канев“ – село Горно Абланово на […]

Прочети още

Множество маломерни и слети паралелки ще има и през новата учебна година в Община Борово

Общински съвет Борово разреши съществуването на паралелки с брой ученици под нормативно определения минимум (маломерни) в ОУ “Св. Климент Охридски” – гр. Борово, както следва: – I клас – маломерна паралелка с 13 ученици; – II клас – маломерна паралелка с 12 ученици; – III клас – маломерна паралелка с 11 ученици; – ІV клас – маломерна паралелка с 15 […]

Прочети още

Обединено училище „Св. Климент Охридски“ – Борово предложено да бъде отново средищно

Общински съвет Борово предложи на Министерството на образованието и науката при актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 година, в него да бъде включено Обединено училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Борово, Община Борово, Област Русе. Кметът на общината внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за включване на ОУ „Св. Климент Охридски“ […]

Прочети още
1 2 3