ремонт Дунав мост 2017

Спекулации за нов мост при Русе накараха русенци да мечтаят

Поредните спекулации за изграждането на нови мостове по река Дунав, между България и Румъния, се появиха в румънските медии през последните дни. Те бързо бяха подхванати и от русенски медии, подхранвайки стари мечти за втори мост при Русе. Този път обаче, румънските медии посочват, че митични китайски предприемачи ще дойдат и ще построят поне моста между Русе и Гюргево, и […]

Прочети още

НОИ ще направи ограда на имота си на бул. „Придунавски“

24 000 лева ще бъдат инвестирани в изграждане на ограда на имот, собственост на НОИ, находящ се в гр. Русе, ул. „Любен Каравелов“ №24″. Понастоящем имотът се използва като паркинг, в много случаи неправомерно. В тази връзка ще се направи трасиране на оградата, почистване на имота от високи треви и храсти, направа на изкоп за полагане на бетон, монтаж на […]

Прочети още
B Две Могили се проведе фестивал „Орлова чука пее и танцува, различни, но единни“

B Две Могили се проведе фестивал „Орлова чука пее и танцува, различни, но единни“

Днес в град Две Могили се проведе фестивал под надслов „Орлова чука пее и танцува, различни, но единни“. Мероприятието цели да насърчи интереса на младежи от различен социален статус към придобиване на нови практически знания и развиване на комуникационни умения в реална среда. Събитието се организира от Центъра за обществена подкрепа и Община Две могили. На официалното откриване присъства и […]

Прочети още
работници Дунарит протест

Работодателските организации в България подкрепят „Дунарит“

Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) посреща с голямо безпокойство новините около стратегическото предприятие за българската отбранителна промишленост – „Дунарит” АД. На 04 август 2017 година, управителят на дружеството – Кръстю Тодоров Кръстев е уведомен с писмо с рег. № 328600-47129 на Главна дирекция „Национална полиция” при МВР, че във връзка с получено писмо от Специализираната прокуратура към Прокуратурата […]

Прочети още
"Мерцедес" CLA задържан на Дунав мост 1

„Мерцедес“ CLA задържан на Дунав мост 1

В 15.30 часа вчера на ГКПП – Гюргево пристига, за да влезе в Румъния 25 – годишният български гражданин Ерхан Р. Той транспортирал с платформа „Мерцедес“ CLA, произведен през 2016 година. При проверката на документите се оказало, че автомобилът е в базата данни като доказателство по досъдебно производство. Предупреждението е издадено от немските власти. Мъжът обяснил, че ще транспортира „Мерцедес“-а […]

Прочети още

„Спасов гардън“ взе над 81 декара общинска земя в землището на Малко Враново

Общински съвет – Сливо поле реши дсе извърши продажба без търг или конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: земеделска земя с площ от 81,953 дка., обособена в поземлен имот № 022002, местност „Коренежа” в землището на село Малко Враново, четири шест пет шест нула, начин на трайно ползване – овощна градина, категория при неполивни условия – четвърта. […]

Прочети още

Одобриха ПУП – ПЗ за 31 оранжерии на „Родел“ ООД – Шумен в Сливо поле

Във връзка с чл.129 от ЗУТ, чл.2 от Наредба №19 за застрояване в земеделски земи без промяна предназначението и постъпило искане от Иван Георгиев Генев (собственик) и „РОДЕЛ“ ООД, гр. Шумен (наемател) за одобряване на „ПУП – ПЗ за 31 броя оранжерии, складово-обслужваща сграда и водовземно съоръжение в ПИ 011022 по КВС на землището на гр. Сливо поле, община Сливо […]

Прочети още

Община Сливо поле предостави 15 000 лева заем на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле”

Общински съвет – Сливо поле потвърди и преизбра за свой представител в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” – Валентин Христов Атанасов – Кмет на Община Сливо поле. Съветниците разрешиха Община Сливо поле да предостави на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” временен безлихвен заем за осигуряване на финансов ресурс […]

Прочети още

Променена е Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле

Общински съвет – Сливо поле прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле, както следва: §1. В чл.2, ал.1, т.7 се отменя. §2. В чл.18б, ал.1 придобива следната редакция: 1.Текстът „Не се дължи такса битов отпадък за“ се изменя така: „Не се дължи […]

Прочети още

3 средищни училища утвърдени за новата учебна година в Община Сливо поле

Общински съвет Сливо поле утвърди през учебната 2017/2018 година за средищни училища в общината, както следва: – СУ „Св. Паисий Хилендарски” гр.Сливо поле; – ОУ „Иван Вазов” с.Голямо Враново; – ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с.Ряхово.

Прочети още
1 2