Гюнай Кадънкова - ОД "Земеделие" - Русе

През последните две години биологичното производство се развива особено успешно, като отбелязва значими резултати

През последните две години биологичното производство се развива особено успешно, като отбелязва значими резултати, каза Гюнай Кадънкова – директор на главна дирекция „Аграрно развитие“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Русе, при представянето на доклад за състоянието на земеделието в Русенска област в периода 2014 – 2017 година по време на заседание на Областната комисия по земеделие с председател зам. – […]

Прочети

Постоянно се увеличават новосъздадените трайни насаждения с плодове в Русенска област

На лице е ръст от 15 % на новосъздадените трайни насаждения и нарастване на заявените за подпомагане площи с трайни насаждения с близо 53 % спрямо предходната 2015 година, каза Гюнай Кадънкова – директор на главна дирекция „Аграрно развитие“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Русе, при представянето на доклад за състоянието на земеделието в Русенска област в периода 2014 – […]

Прочети

В Русенска област е слабо застъпено оранжерийното производство на зеленчуци

Оранжерийното производство се извършва на площ от 207.50 дка, като преобладаващите култури са домати, краставици, пипер, салати и др. По данни на годишната земеделска статистика 2016 година ситуацията е следната, каза Гюнай Кадънкова – директор на главна дирекция „Аграрно развитие“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Русе, при представянето на доклад за състоянието на земеделието в Русенска област в периода 2014 […]

Прочети

Сериозно увеличение на площите с фуражен граф, соя и дини в Русенска област, тютюнът постоянно отстъпва място на други култури

В област Русе има потенциал и традиции в зеленчукопроизводството, особено в общините Сливо поле, Русе и Ценово. Подотрасълът обаче не може да се развие и достигне големи обеми на производство, поради липсата на преработвателни предприятия и проблеми с напояването на площите. Основните зеленчукови култури, които се отглеждат на територията на област Русе са домати, краставици, пипер, кромид лук, главесто зеле, […]

Прочети
земеделие

Основният вид култури в Русенска област са зърнено-житни и технически

Основният вид култури, които се отглеждат върху ИЗП в Русенска област са зърнено-житни и технически, като през последните години заемат 88 % от тях. Трайно намаляват необработваните площи с НТП – нива, които за област Русе са : за 2015 г.- 6572.044 дка; 2016 г. – 4441.686 дка; 2017 г. – 3073.294 дка. /ДПФ/ Общият размер на площите, заети със […]

Прочети
земя земеделие обработка

През последните години в област Русе е налице трайна тенденция към увеличаване на използваната земеделска площ

Въпреки, че през този период отрасълът функционираше в условия, съществуващи много неблагоприятни икономически, природни фактори – вложена конюнктура на световните пазари на селскостопанска продукция, неблагоприятни климатични условия, срив на млечния сектор на европейско и национално ниво в резултат от отпадането на квотната система, свръхпредлагането на мляко в световен мащаб, забавянето на глобалното търсене и наложената от Русия забрана за внос […]

Прочети
земя земеделие обработка

2656 земеделски стопани са регистрирани в Русенска област за настоящата календарна година

Поддържа се регистъра на земеделските стопани, където за 2014 година са регистрирани 2358 земеделски стопани в Русенска област, за 2015 г.- 2711, 2016 г.- 2741, и 2017 г.- 2656 земеделски стопани, каза Гюнай Кадънкова – директор на главна дирекция „Аграрно развитие“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Русе, при представянето на доклад за състоянието на земеделието в Русенска област в периода […]

Прочети
Гюнай Кадънкова - ОД "Земеделие" - Русе

Гюнай Кадънкова – ОД „Земеделие“ – Русе: През програмния период 2014-2020 г. фокусът на подкрепа са малките и средни стопанства

През програмният период 2014-2020 г. фокусът на подкрепа са малките и средни стопанства. За първи път бе въведено преразпределителното плащане в стопанствата, което се отпуска за първите 30 ха допустими площи за всяко стопанство, независимо от размера. За разлика от прилаганата до 2015 година Схема за специфично подпомагане за качествени плодове и зеленчуци, където подпомагането се извършваше на тон произведени […]

Прочети
опера русе

Трима са кандидатите, допуснати до конкурса за директор на Държавна опера – Русе

Трима са допуснатите до конкурса за заемане на длъжността „Директор на Държавна опера – Русе“. По данни на Министерството на културата това са: 1. Георги Иванов Симеонов 2. Иван Йосифов Кюркчиев 3. Иво Здравков Венков Конкурсът ще се проведе на 11.10.2017 г. от 09:30 ч. в сградата на Министерство на културата, залата на III етаж.

Прочети

Ден на румънските земеделски продукти ще се проведе днес в Гюргево

Министерството на селското стопанство и развитие посредством своето териториално поделение в Гюргево, Префектът на Окръг Гюргево, Окръжен съвет – Гюргево, Община Гюргево организират днес на Централния пазар в града Ден на румънските земеделски продукти. Празникът е на основание закон от тази година, който има за цел насърчаване на румънските земеделски производители чрез налагане на румънските земеделски продукти и затвърждаване доверието […]

Прочети
1 2 3 4