ОИЦ - Русе запозна пенсионери от Две могили с еврофондовете и ЕС

ОИЦ – Русе запозна пенсионери от Две могили с еврофондовете и ЕС

Областният информационен център – Русе представи пред 30 пенсионери от Две могили историята на създаването на Европейския съюз и неговите цели и приоритети. Събитието беше посветено на 10 години от членството на България в Общността и на резултатите от европейските инвестиции в България, област Русе и община Две могили. Експертът Силвия Дончева запозна присъстващите с интересни факти от историята на […]

Прочети
Каолин ЕАД с нов център за дуално (професионално) обучение във Ветово

В Каолин стартира изпълнението на финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ проект за енергийна ефективност

Проект BG16RFOP002-3.002-0023 „Подобряване на енергийна ефективност в „КАОЛИН“ ЕАД чрез инвестиция в ново енергоспетяващо оборудване с цел разширяване на производствения капацитет и постигане на по-устойчив растеж“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1. „Енергийни […]

Прочети
фк дунав първа тренировка 2018

ФК Дунав започна този следобед подготовка за втория етап от първенството на Първа лига с 24 футболисти

ФК Дунав започна този следобед подготовка за втория етап от първенството на Първа лига с 24 футболисти. Това съобщи изпълнителният директор на клуба Ивайло Петков. Клубът са напуснали нападателят Мирослав Будинов, защитникът Христофор Хубчев, Тейнур Марем и Андреас Васев и вратарят Александър Конов. Новите имена в състава са защитникът Мартин Ковачев и халф-бекът Христо Лемперов, както и младият нападател Сонер […]

Прочети
община русе

Готов е Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2018 г.

В изпълнение на чл.15 и чл.16 от Глава втора на Закона за младежта ежегодно до 31 януари се подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година. Този документ определя целите и приоритетите на общинската политика за младите хора, като отразява Националната стратегия за младежта (2010-2020), политиките, заложени в Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, […]

Прочети

ОД на МВР – Русе иска за нови 10 години безвъзмездното управление върху участъците в кв. „Чародейка“ и с. Червена вода

В общинската администрация е постъпило заявление от Директора на Областна дирекция на МВР-Русе, с което изразява желание да му бъдат предоставени безвъзмездно, за управление следните имоти – общинска собственост. Имотите са следните: 1. В гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг”, ул. Тодор Икономов №1, бл. 213, вх. 4, ет. 0 /ниско тяло/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.6.125.4.14 със застроена […]

Прочети
Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии Проф. д-р Асен Златаров

Две бивши училища да бъдат преустроени в жилищни имоти за задоволяване на нуждите на гражданите на Община Русе

На територията на гр. Русе се намират следните закрити общински училища: 1. Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров”, прехвърлена безвъзмездно в собственост на Община Русе, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 561/08.07.2016 г., на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост, предмет на АЧОС № 8096/12.08.2016 г. Имотът се намира по ул. […]

Прочети

Ръст на приходите от разпореждане с общинска собственост в Русе през 2017 г.

Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват чрез продажба, замяна, делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в капитала на търговски дружества. Процедурите по учредяване на ограничени вещни права и разпореждане са предхождани от разглеждане в комисията по общинска собственост, изготвяне на предложение до общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и […]

Прочети
община русе

Приходите от наеми и такси в Община Русе с увеличение за година

Дейностите по управление на собствеността се извършват чрез предоставяне права на управление и ползване, и отдаване под наем. Процедурите по учредяване на права и отдаване под наем включват изготвяне на предложение до Общинския съвет, Решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и провеждане на търг или конкурс. В Общински съвет – Русе са внесени 45 бр. предложения за управление […]

Прочети
община русе

Продължава работата по преписки за придобиване на няколко държавни имота от Община Русе

За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. Община Русе е придобила безвъзмездно собствеността на два имота – Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе, с данъчна оценка в размер на 4 876 445,10 лева и Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик с данъчна оценка в размер на 5 707 914,90 лева. […]

Прочети

„РКС КООП ТРЕЙД“ ЕООД ще осигури достъпна среда за обекта си на ул. „Димчо Дебелянов“

В Община Русе е постъпило заявление от „РКС КООП ТРЕЙД“ ЕООД, представлявано от управителя Пенка Димова Пеева за учредяване възмездно право на пристрояване-преустройство на външни стъпала за осигуряване на достъпна среда, със застроена площ от 16,10 кв.м., към собствен на заявителя самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.5.510.10.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, кв. „Родина 2“, […]

Прочети
Започна поставянето на павилионите от Коледния базар върху терен

Ще има търгове за отдаване на павилиони за цветя в Русе

Общински съвет – Русе ще даде своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва: 1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №1, […]

Прочети

Два билборда на ключови места в Русе ще бъдат обявени на търг

Общински съвет – Русе щ даде през този месец своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на гр. Русе, с изобразителна площ над 3,00 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена 15,44 лв. […]

Прочети
заседание общински съвет русе Община Русе

Няма неизпълнени решения на Общинския съвет в Русе от май до октомври

Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от май до октомври 2017 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. През този период Общински съвет – Русе е приел общо 141 решения, от които 116 са […]

Прочети
Гласувай за най-красивата 3D фигурка

Гласувай за най-красивата 3D фигурка

Участниците в конкурса показаха своите художествени умения, като оцветиха произведени на 3D принтера в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ фигурки. Подкрепете ги като гласувате за най-красивата според вас 3D играчка. Крайният срок за гласуване е 30 януари 2018 година. Победител е този, който събере най-много харесвания и ще бъде обявен на 9 февруари 2018 г. Гласувай тук: https://goo.gl/hr466N

Прочети
Русенската премиера на новата книга на Мадлен Алгафари "Пътят към сърцето"

Русенската премиера на новата книга на Мадлен Алгафари „Пътят към сърцето“ събра многобройни почитатели

„Тази книга се роди по Пътя Камино де Сантяго. Подарих си това несравнимо, щастливо, свободно, първично, трансформиращо преживяване по случай 50-ия ми рожден ден. А Пътят ми подари книга. Тя е едно от многото вълшебства, случили ми се по Пътя-живот. Аз вярвам в чудеса и не мисля, че те са нещо свръхестествено. Чудесата са под Път и над Път, стига […]

Прочети
Гюргево местни данъци и такси

В Гюргево започна плащането на местните данъци и такси

В Гюргево започна плащането на местните данъци и такси, като структурите на дирекция „Такси и местни данъци“ са отворени от 8.30 до 16:00 маса през работната седмица. Директорът Лауренциу Цинтя сподели, че от началото на тази година стотици местни жители са платили данъци и такси за жилища, терени и притежавани от тях МПС. Подумите му, размерът на местните данъци и […]

Прочети
съдебна палата русе съд прокуратура

Съдът потвърди санкция от МЗХ спрямо земеделка в Сливо поле

На 30.05.2017г е съставен констативен протокол по повод възложена задача за проверка на място на поземлен имот № 085043 по КВС, в землището на гр. Сливо поле, населено място от четвърта категория по ЗАТУРБ, община Сливо поле, област Русе, местност „До шосето“, с площ 8.000 дка, собственост на Б. Й. Установено е от документация ,че по искане на жалбоподателката на […]

Прочети
СУ „Панайот Волов“ – Бяла на среща с Мадлен Алгафари

Ученици от СУ „Панайот Волов“ – Бяла на среща с Мадлен Алгафари

Даровити ученици от СУ „Панайот Волов“ – Бяла имаха възможността да присъстват на представянето на последната книга, „Пътят на сърцето“, на изявения психотерапевт Мадлен Алгафари във Велико Търново. Срещата се осъществи благодарение на председателя на училищното настоятелство.

Прочети
риосв русе

РИОСВ – Русе инициира проверка на производствено дружество

Експерти на РИОСВ – Русе и представители на Областна администрация-Русе, Община Русе, Регионална дирекция за национален строителен контрол, Инспекция по труда, Регионална здравна инспекция и Областна дирекция „Пожарна бедзопасност и защита на населението“ провериха предприятието „Адванст техник композит“ ЕАД, което е производител на изделия от стъклопласт. Проверката е извършена по инициатива на РИОСВ – Русе, със заповед на областния управител. […]

Прочети
Световният шампион по корабомоделизъм за 2017 г. гостува на Спортен Модел Клуб "Приста"

Световният шампион по корабомоделизъм за 2017 г. гостува на Спортен Модел Клуб „Приста“

В първите дни на новата година на гости на Спортен Модел Клуб Приста беше световният шампион за 2017 г. по корабомоделизъм за радиоуправляеми модели в клас ЕКО – Евгени Громов от Украйна. Заедно и с помощта на ръководителя на секция корабомоделизъм в клуба – Красимир Георгиев, той разказа за някои от най-вълнуващите моменти през годината и показа модела с който […]

Прочети

ФК „Дунав“ се раздели с двама вратари

ФК „Дунав – 2010“ – Русе разтрогна договора си с вратаря Александър Конов по взаимно съгласие. Решението е взето след разговор с футболиста и факта, че „Драконите“ разполагат с двама много класни вратари в лицето на Станислав Антонов и възстановения напълно Мартин Луков. Благодарим на бившия футболист на ЦСКА – София за професионалното му отношение и му желаем успех в […]

Прочети
НАП Русе пресконференция

НАП – Русе: Значително се увеличават и електронните декларации за доходи

През първата седмица на стартиралата данъчна кампания в офиса на НАП в Русе са получени 56 бр. годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ. От тях по интернет са изпратени с електронен подпис 8 бр., а с персонален идентификационен код, издаден от НАП 21 бр. и на гишетата в офиса още 27 бр. Задължение да подадат декларация имат всички […]

Прочети

Връзката на образованието с потребностите на пазара на труда отново ще обсъждат в Русе

По инициатива на Областна администрация Русе, Регионалното управление на образованието и Община Русе ще се проведе работна среща с директорите на училищата, извършващи професионално образование и обучение и представители на различните браншове от бизнеса в региона. Целта на инициативата е да бъде обсъдена готовността на заинтересованите страни в процеса на подготовка и реализирането на кадри, които да отговарят на потребностите […]

Прочети
Българско военно чудо

„Българска история” представя образователния проект „Българско военно чудо“ в Русе

Образователният проект „Българско военно чудо“, който вече обиколи почти цялата страна, сега гостува за втори път в Русе. От сдружение „Българска история“ ще представят инициативата пред десетки ученици и гости утре, на 11 януари. Събитието ще се проведе в Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ от 19 часа. По време на него гостите ще имат възможността да гледат няколко късометражни филма от […]

Прочети
земеделие

Агенцията по заетостта търси евтина работна ръка за сезонна работа в селското стопанство на Испания и Португалия

Агенцията по заетостта информира, че продължава да набира кандидати за сезонна селскостопанска работа в Португалия и Кралство Испания. По първата оферта за сезон 2018 в Португалия организацията на фермерите Мадре Фрута търси работници от България за бране на малини. Работодателите изискват кандидатите да са на възраст от 18 до 50 години, да имат основно образование, да са с чисто свидетелство […]

Прочети
международният ден на благодаря

Благодарствени кутии в „Медика“ по повод международния ден на думата „Благодаря“

Утре е международният ден на Gracias, Danke, Grazie, Asante, Sukria, Thank you, Благодаря. Звучи добре, без значение как ще го кажете. Многократно пациенти са изразявали своята благодарност към екипите на Лечебни заведения „Медика“. Във връзка с международния ден на думата „Благодаря“ – 11-ти януари, ръководството на лечебните заведения е инициирало поставянето на благодарствени кутии в ДКЦ-2, СБАЛФМ „Медика“, УМБАЛ „Медика […]

Прочети
коц русе

Три безплатни фризьорски процедури ще получат жени с онкозаболявания в КОЦ

На 12 януари в офиса на лекарския съюз в Русе ще бъде представена поредната благотворителна инициатива, която стартира за онкоболните пациенти в града. Част от регистрираните в Комплексния онкологичен център жени ще получат възможност за три безплатни фризьорски процедури. В срещата ще участват управителят на лечебното заведение д-р Камен Кожухаров както и инициаторът на идеята Нина Йорданова.

Прочети

С повече от 100 000 лева ще се увеличат приходите в общинската хазна в Ценово

Планът за приходите от общинска собственост в Ценово е изпълнен на 110%. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на Програмата за управление на общинска собственост, което се проведе в заседателната зала на общинската администрация. По-голямата част от постъпленията са от наеми на земи и арендни вноски, сочи анализът на специалистите. Директорът на дирекция „Специализирана администрация“ инж. Ванко Петков […]

Прочети

Пешеходец бе блъснат и ранен на пътека до блока на Борците

За денонощието на територията на ОДМВР – Русе са регистрирани 10 ПТП. При едно от произшествията е пострадал леко пешеходец. На 9 януари около 21:50 часа е постъпил сигнал за блъснат пешеходец на кръстовището ул. Майор Атанас Узунов и ул. Александровска в Русе. Изпратените на място служители от пътна полиция са установили, че произшествието е възникнало заради отнемане на предимство. […]

Прочети

Бързи производства са започнати срещу двама водачи на МПС – без книжка и пиян

На 8 януари около 22:00 ч. на бул. Мидия Енос в Русе екип на сектор „Пътна полиция“ е спрял за проверка лек автомобил „Ситроен“, управляван от жена на 40 години от Русе. Униформените са извършили проверка за алкохол с техническо средство, при което уредът е отчел положителна проба на водачката. Показал е, че управлява автомобила с концентрация в издишания въздух […]

Прочети
1 2