Punctul de Frontiera Giurgiu-Ruse

Terminal nou deschis pe teritoriul Bulgariei, în Punctul de Frontiera Giurgiu-Ruse

Autorităţile de frontieră bulgare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Giurgiu cu privire la faptul ca începând cu data de 01.02.2018, pe teritoriul Bulgariei, formalităţile de frontieră se vor desfăşura în noul terminal al Punctului de Trecere al Frontierei Ruse-Giurgiu, zona Iztok. Noul terminal funcţionează în regim permanent pentru traficul internaţional de persoane, precum şi pentru traficul internaţional […]

Прочети
Членове на СДС - Русе

Членове на СДС – Русе се поклониха пред жертвите на комунизма и поднесоха цветя за кавалерите на съпротивата

Членове на СДС – Русе се поклониха пред жертвите на комунизма и поднесоха цветя за кавалерите на съпротивата срещу тоталитаризма пред паметника на площад “ Оборище“ в Русе.

Прочети
Община Иваново

Бюджетът на Община Иваново за тази година е приет

Общински съвет – Иваново прие бюджета на Община Иваново за 2018 година, както следва: – По приходите в размер на 8 220 000лв.: Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2780146 в т.ч.: Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2003854 лв. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 161700лв.: ОУ Иваново […]

Прочети
Община Иваново

План – сметката за чистота на Община Иваново за 2018-а е приета

Общински съвет – Иваново одобри план – сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходите по поддържането на чистотата на територията на Община Иваново за 2018 г., както следва: 1. Приходи – 599 297 лв. 1.1. Преходен остатък от 2017 г.- 90 330 лв. 1.2. Приходи от такса битови отпадъци (ТБО) – 508 967 лв. в това число: – физически лица […]

Прочети
Община Иваново

Нова Наредба №3 за поддържане и осигуряване на обществения ред е в сила в Община Иваново

Общински съвет – Иваново прие Наредба №3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места в община Иваново, както следва: Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 (1) Настоящата Наредба има за цел поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество, […]

Прочети
Община Иваново

Променена е Наредба №10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Иваново

Общински съвет Иваново прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, както следва: § 1. В Глава трета Управление на имоти и вещи общинска собственост, Раздел II Управление и отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, чл. 21 в частта от изречение първо […]

Прочети
община Ценово

Единодушно приеха бюджета на община Ценово за 2018 година

С пълно единодушие общинските съветници приеха бюджета на община Ценово за 2018 година. „От началото на мандата това е третият път, когато финансовите параметри се определят без нито един отрицателен вот“, сподели председателят на Общинския съвет Галина Георгиева. С 13 гласа „за“ местните парламентаристи одобриха бюджетната рамка през настоящата година да е в размер от 4 653 016 лева. Приходите […]

Прочети
НАП Русе

НАП – Русе: Осигурителен календар за февруари

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: До 25 февруари : (първият работен ден след 25 февруари 2018 г. е 26 февруари 2018 г.)  – за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец януари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен […]

Прочети
комунизма и тоталитаризма

ГЕРБ – Русе почете паметта на жертвите на комунизма и тоталитаризма

Областната структура на ГЕРБ – Русе почете паметта на репресираните от тоталитарния режим. Това се случи по обед с поднасяне на венец и цветя пред паметника на жертвите на комунизма в градинката на площад „Оборище“. „Тук сме, за да отдадем почит на пострадалите от тоталитарния режим, по време на който ние живяха голяма част от милионите наши съграждани. Длъжни сме […]

Прочети
НАП Русе

НАП – Русе: Данъчен календар за февруари

До 5-ти февруари: По ЗДДФЛ: 1.Издаване на служебна бележка за доходите от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (образец № 1) от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основното трудово правоотношение на съответните работници/служители, когато разликата между годишния данък за доходите от трудови правоотношения и авансово внесения […]

Прочети
1 2 3 4