Пътят Гюргево – Букурещ на отиващите за летището е отворен за движение при зимни условия

/на снимката – подходът към ГКПП – Гюргево тази сутрин/ Пътят Гюргево – Букурещ на отиващите за летището на столицата русенци е отворен за движение при зимни условия. Въвеждането на оранжев код за опасно време поради обилен снеговалеж и силен вятър обаче въведе ограничения за движение на МПС от всички категории по окръжните пътища в Гюргевско. По данни на директора […]

Прочети
киста

В УМБАЛ „Медика Русе“ премахнаха 8-килограмова киста от 68 – годишна жена

Онкогинекологът д-р Венцислав Несторов премахна 8-килограмова киста на 26-ти февруари в отделение по Гинекология към УМБАЛ „Медика Русе“. Операцията на 68-годишната жена е била планова и е преминала успешно. Състоянието на пациентката е стабилно и тя се възстановява след операцията. Началото на заболяването датира от преди повече от 25 години. Въпреки голямото образувание в корема, затрудняващо храненето и дишането, пациентката […]

Прочети
земеделски производители НАП Русе

Консултативна среща със земеделски производители проведоха днес експерти от НАП – Русе

Втора консултативна среща със земеделски производители проведоха днес експерти от офиса на НАП в Русе. Със съдействието на регионалното звено на Националната служба за съвети в земеделието в нея участваха предимно стопани на малки и средни ферми, които обичайно са лично и пряко ангажирани с изпълнението на данъчните и осигурителните си задължения. На аудиторията бе обърнато внимание, че за регистрирани […]

Прочети

ВТАС насрочи дело по обвинение в държане и опит за пренасяне през граница на над 50 килограма хероин през Дунав мост 1

Великотърновският апелативен съд насрочи дата за разглеждане на ВНОХД 78/2018 г. (Делото e по обвинение срещу две лица за държане и опит за пренасяне през граница на над 50 килограма хероин). Първото заседание по въззивното дело ще се проведе на 12 март от 11.30 часа. Със своя присъда от 30.10.2017 г. по НОХД 494 /2017 г. Окръжен съд – Русе […]

Прочети

От утре в Община Иваново се приемат заявления за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ

Община Иваново уведомява, че от 1 март до 10 март ще се приемат заявления за участие в процедурата по разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд по реда и условията на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Формуляр на заявлението и съпътстващите го приложения са на разположение на интернет страницата на община […]

Прочети

Запис на заповед в полза на ДФЗ издаде Община Бяла по проекта за ремонт на пътя Павел – Босилковци – кв. Гара Бяла

Кметът на Община Бяла бе упълномощен от общинските съветници да подпише запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза ДФ „Земеделие” в размер на 98 500.00 лв. за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на финансова помощ № 18/07/2/0/00276 от 01.11.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в […]

Прочети

Като цяло здравословното състояние на младежите в Община Бяла да е добро

В община Бяла има една многопрофилна болница и една специализирана болница /ДПБ/. На територията на общината работят 1 медицински център, 1 медико-диагностична лаборатория и 2 медико-технически лаборатории. Здравното и медицинско обслужване на населението се осигурява от 61 лекари, в това число регистрирани 8 общопрактикуващи лекари и 8 лекари по дентална медицина. В Община Бяла особено внимание се отделя на насърчаването […]

Прочети

1149 ученици се обучават в училищата на територията на Община Бяла

Доброто образование е важно условие за личната реализация на младите хора, за пълноценното им участие в обществения живот, както и за повишаване благосъстоянието на цялото общество. Пред образователната система в България стоят два големи проблема. Първият проблем е свързан с ранното отпадане от образователната система на ученици и незавършено основно образование, а вторият – с невъзможността за реализиране на пазара […]

Прочети

Възрастовата структура в Община Бяла е силно деформирана

Водеща характеристика на съвременните младежи е стремежът към личностно развитие, професионална реализация и независимост. Голяма част от тях си поставят високи цели и търсят възможности за постигането им. За да имат самостоятелност и независимост, младите хора се нуждаят от финансово обезпечаване. Липсата на достатъчно професионален опит, разминаването в очакванията за заплащане на положения труд и реалните нива на трудово възнаграждение, […]

Прочети

Полицаи и социални работници от Община Бяла работят приоритетно за недопускане дискриминация и нетолерантност

През 2017 г. Районно управление – Бяла е сключило споразумения за съвместна дейност с Община Бяла, Дирекция „Социално подпомагне” и Дирекция „Бюро по труда”. Част от съвместната дейност обхваща и мероприятия, свързани интеграцията на ромите и други уязвими групи от общността. Една от основните цели в работата е гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на […]

Прочети
1 2 3 4 5 6 7