Започнат преди две години проект за модернизиране на главна улица в Гюргево може да бъде завършен с европейски пари

Започнат преди две години проект за модернизиране на главна улица в Гюргево може да бъде завършен с европейски пари от Оперативната програма за регионално развитие. Пътят за Александрия преминава през голяма част от града в посока запад – югозапад. Там трябва да се обновят изцяло тротоарите, да се създадат нови паркоместа, велоалеи, оформяне на зелени площи. Началото бе поставено с […]

Прочети
1 2 3