кулинарно наследство на България

„Кулинарното наследство на България“ ще търси автентични рецепти на традиционни български ястия

12 души ще спечелят възможността да се включат в кулинарен проект с шеф Андре Токев – мини видео сериал, авторска кулинарна книга и кулинарен календар Две награди от по 1000 лева очакват ресторантьори и организатори на кулинарни фестивали, изпратили оригинална рецепта Специална томбола ще разпредели и 3 големи награди – едноседмична почивка на планина в хотел „Пампорово“ и 2 х […]

Прочети

Одобриха 6 средищни училища на територията на Община Русе

В изпълнение на чл. 3, ал. 1 от Постановление №128 на Министерски Съвет от 29 юни 2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, е необходимо да бъде внесено предложение от кмета на общината до Министерството на образованието и науката за актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища. Предложението на […]

Прочети

Детската градина в Червена вода влезе в списъка на защитените

Съгласно чл. 54, ал. 1 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), защитена детска градина е детска градина, закриването на която би довело до нарушаване на достъпа до образование на децата в задължителна предучилищна възраст и същата не може да бъде закривана. Защитените детски градини са включените в списък, приет от Министерския съвет и обнародван в […]

Прочети
метеора

Русенска митрополия организира поклонническо пътуване до Метеора и Троянския манастир

ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 4 ДЕНА (21 – 24.09.2018) до РИЛСКИ МАНАСТИР – МЕЛНИК – СОЛУН – МЕТЕОРА ––БЛАГОЕВГРАД – КОПРИВЩИЦА – ТРОЯНСКИ МАНАСТИР – РУСЕ 1-ви ден, 21 септември: Русе – Рилски манастир – Мелник ~ 550 km. Отпътуване от Русе, (Сибанк, ул. Хан Аспарух №1) в 6,30 ч. по маршрут Рилски манастир, поклонение пред мощите на св. Иван Рилски в […]

Прочети
Община Гюргево подписа договор за строителство на нова детска градина

Променено е заплащането на такса при боледуващо дете в общинските детски заведения в Русе

С Решение № 402/15.12.2016г. на Общински съвет Русе бяха приети изменения и допълнения в Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, като в чл. 59, ал. 1, беше допълнена нова т. 74, със следния текст: “За ползване на детски градини от деца […]

Прочети
Росица Георгиева РУО Русе

Росица Георгиева одобрена за Общинския съвет по наркотични вещества

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) са създадени Общински съвети по наркотични вещества и превантивни информационни центрове към тях в общините, които са административни центрове на области. С Решение № 61, прието с Протокол № 3/16.12.2015г. е определен съставът на Общински съвет по наркотични вещества – Русе. На основание чл. […]

Прочети
чипровци ремонт

Полемика за уличните ремонти в ОбС – Русе сега

Русе се е превърнал в строителна площадка. На много места се извършват крайно наложителни и не са правени с години, заяви тази сутрин общинският съветник от групата „Патриотите – ВМРО, Глас народен“ Иво Пазарджиев във връзка с ремонтите в Русе. Липсва организационен капацитет от страна на община Русе. Нелогично е за него градът да е разкопан, а дейностите на места […]

Прочети
интегриран градски транспорт автомат за зареждане на карти

Днес намалиха цената на картите за пътувания на учащи се в обществения транспорт на Русе

Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе е приета с Решение № 1462 по Протокол № 52 от 16.07.2015 г. Същата е изменяна и допълвана с Решение № 136 по Протокол № 6 от 25.02.2016 г. и № Решение № 488 по Протокол № 20 от […]

Прочети

Одобрени са начални цени за продажба на стояща дървесина на корен на територията на Община Русе

С Решение № 713, прието с Протокол № 28 от 14.12.2017 г. Общински съвет – Русе одобри годишния план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2018 година. В изпълнение на годишния план, с оглед изискванията на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, […]

Прочети

Сдружение „Дунавско сияние“ получи под наем общинско помещение

Постъпило е заявление от Емил Георгиев, председател на Управителния съвет на Сдружение „Дунавско сияние“ – Русе, с искане да бъде предоставено под наем за нуждите на сдружението като клуб, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с площ от 25,00 кв. м, представляваща помещение – стая №4, разположено в североизточната част от самостоятелен обект в сграда с […]

Прочети
1 2 3 4