Звезди Керемидчиев: Идвам с отворени обятия, буквално!

Най-доброто от света на мюзикъла, поднесено от легендата на българския рок Милена Славова, заедно с Звезди Керемидчиев и солистите на Русенска опера. Русенската филхармония за първи път ще бъде дирижирана от Ариф Дадашев, който пристига от Московския музикален академичен театър „К. С. Станиславски и Вл. Немирович-Данченко. Ето какво сподели Звезди Керемидчиев по повод концерта „Империята на мюзикъла”, който ще се […]

Прочети
Памет: Евелина Стоицева - българската Екатерина Измайлова

Памет: Евелина Стоицева – българската Екатерина Измайлова

Пощенска картичка от Първия международен оперен конкурс в София, 1961 Огнян Стамболиев В 70 -годишната история на Русенската опера / една от водещите у нас/ са вписани имена на голям брой певици – сопрани с различен принос и качества, но немного от тях бяха истински любими на публиката- може би седем или осем. През първите две десетилетия, след Пенка Маринова […]

Прочети
Памет: Евгени Немиров - режисьор от европейски мащаб

Памет: Евгени Немиров – режисьор от европейски мащаб

Автор – Огнян Стамболиев Изключително интересната фигура на режисьора Евгени Немиров, / / сина на големия наш белетрист, русенеца Добри Немиров /1882- 1945/, е свързана предимно с Русенската опера от 1954 до 1969 – и това са може би – успешните години от историята й. Роден е на 3 юни 1916 в София. Завършва гимназия в Сливен и се записва […]

Прочети
ЕНЕРГО-ПРО ток електричество

Инвестиция в подстанции подобрява електрозахранването на над 30 000 клиента на ЕНЕРГО-ПРО в Русе

През първата половина на 2018 година Електроразпределение Север вложи близо 80 000 лева в реконструкция и ремонт на подстанциите Левента и Приста в град Русе. Проектът е част от инвестиционната програма на дружеството и цели повишаване качеството и сигурността на електрозахранване на клиентите. При реализацията на проекта специалистите на Електроразпределение Север подновиха токови измервателни трансформатори 110 kV на електропровод „Русофили“, […]

Прочети

Офис на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили в Русе може да бъде продаден на търг

На предстоящото заседание на Общински съвет – Две могили, насрочено за 26 юли ще бъде разгледана докладна записка на кмета на Община Две могили Божидар Борисов, с която предлага на Общинския съвет да бъде продаден самостоятелен обект в сграда, представляващ „Офис” с идентификатор 63427.2.1491.1.18, с площ от 15,17 кв. м., находящ се на адрес гр. Русе, ул. „Константин Величков” № […]

Прочети

15 хил. тона фракция доставя „Скални материали“ АД – Русе на „Топлофикация Русе“ за новото депо за отпадъци

„Скални материали“ АД – Русе ще достави на „Топлофикация Русе“ ЕАД 15 000 тона фракция фракция 5-63 за изграждането на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток. 300 000 лева без ДДС отделя за целта „Топлофикация Русе“ ЕАД. Иначе 6 млн. лева струва цялото изграждане, […]

Прочети
Пенчо Милков се срещна с жителите на село Писанец

Пенчо Милков се срещна с жителите на село Писанец

Предвижда ли се в близко време ремонт на пътя Писанец – Ветово, който минава през село Писанец, ще зададе актуален въпрос Пенчо Милков, към Министъра на регионалното развитие. Народният представител, от Русенския избирателен район, проведе днес редовна приемна за граждани в това населено място от Община Ветово. „Пътят е в много лошо състояние, дупките са огромни, на места асфалтът липсва”, […]

Прочети

Населението на Батин ще купува общински дърва от Две могили, можело да ги откраднат от неохраняем склад до Могилино

В деловодството на Община Две могили е постъпило заявление от кмета на кметство с. Батин с искане за закупуване на дърва за огрев от населението на с. Батин в размер на 150 куб. м пространствени, добити от общински горски територии собственост на Община Две могили. С Решение No 771 по Протокол No 37/27.04.2018 г. на ОбС – Две могили е […]

Прочети

ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили е включена в списъка на средищните детски градини за учебната 2018/2019 г.

Една от основните задачи в образователната политика е осигуряването на нормален и равен достъп до образование на учениците в задължителна предучилищна възраст. В тази връзка ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили е включена в списъка на средищните детски градини за учебната 2018/2019 г. В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е регламентирано, че средищна детска градина […]

Прочети

Проблем за детската градина в Баниска е липсата на желаещи да работят в нея педагози

Информацията за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни“ през 2018/ 2019 учебна година е разработена въз основа на: проведената контролна дейност през годината; информация от задължителната документация; информация от преки наблюдения на работата на персонала. През изминалата 2017/2018 учебна година ДГ “Първи юни” функционира с 3 групи (2 в основната сграда и 1 във филиала) при списъчен състав, който варира […]

Прочети

Два общински автомобила на Две могили отиват за скрап

Община Две могили е собственик на моторни превозни средства лек автомобил – Тойота с регистрационен No Р 4597 РР, No на двигателя 3Y0786456 и ВАЗ 2101 с регистрационен No Р 1470 ВА, No на двигателя 1978113. Със своя заповед кметът на Общината е назначил комисия, която да извърши инвентаризация на дълготрайните материални активи и на всички останали активи и пасиви, […]

Прочети

Често нов автомобил получи домашният социален патронаж в Две могили

Община Две могили е собственик на нов товарен автомобил „Дачия докер”, с рег. No Р 7481 КВ, 1+1 места и на лек автомобил „Фолксваген джета”, с рег. No Р 2316 АХ, 4+1 места. Съгласно чл. 32 от Наредба No 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе, движимите […]

Прочети
община две могили

Подготвя се ремонт на улици в Община Две могили по ПРСР

С Решение No 136 от 09.03.2016 г. и Решение No 300 от 29.07.2016 г. общинските съветници в Две могили дадоха съгласието си Община Две могили да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове […]

Прочети
РДГ ограничи за срок от 3 месеца достъпа до горите в региона за събирачите на трюфели

РДГ ограничи за срок от 3 месеца достъпа до горите в региона за събирачите на трюфели

С цел превенция и недопускане на африканската чума по свинете директорът на Регионалната дирекция по горите – Русе инж. Огнян Савянов издаде заповед, с която ограничи за срок от 3 месеца достъпа до горските територии в региона за събирачите на трюфели. Северноцентралното държавно предприятие – Габрово постави необходимите табели. Заповедта влезе в сила още на 19 юли и изпратена на […]

Прочети
Свети Пантелеймон Бяла 7

Правото на строеж на сдружение „Свети Пантелеймон“ за едноименния беленски храм вече е безсрочно

Общински съвет Бяла измени и допълни Решение № 191 по протокол № 17/30.08.2016 г. на Общински съвет Бяла, както следва: 1. т. I се изменя и допълва така: “I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване без търг или конкурс в полза на СДРУЖЕНИЕ с дейност в частна полза „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” с Булстат 177053529 със седалище и адрес на управление: гр.Бяла, общ.Бяла, обл.Русе, […]

Прочети

По ПРСР ще се ремонтира и санира общинска сграда в центъра на Сливо поле

Общински съвет Сливо поле даде своето съгласие Община Сливо поле да кандидатства по реда и условията на Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби […]

Прочети
Общините Сливо поле

Община Сливо поле ще участва в Организацията за управление на Дунавски туристически район

Съгласно чл. 15 от действащия Закон за туризма, територията на страната се разделя на туристически райони, с цел формирането на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама. В Концепцията за туристическо райониране на България, утвърдена от Министъра на туризма, се определят девет туристически райони, сред които и Район Дунав с център гр. Русе. Район Дунав се състои […]

Прочети
Общините Сливо поле

Близо 630 декара общински земеделски имоти в Бръшлен ще бъдат отдадени под наем чрез търг

Общински съвет – Сливо поле даде своето съгласие за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на следните земеделски имоти – публична общинска собственост, за срок от 5 стопански години, с предназначение за отглеждане на едногодишни селскостопански култури, считано от стопанската 2018/2019 г., находящи се в землището на село Бръшлен, община Сливо поле, област Русе, с […]

Прочети

РД „Социално подпомагане“ – Русе получи безвъзмездно за 10 години общински имот в Сливо поле

Общински съвет – Сливо поле решида се предостави безвъзмездно за управление част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поликлиника в град Сливо поле с площ на частта в размер на 146,14 кв.м. на дирекция „Социално подпомагане“ – Русе за срок от 10 години, като частта от имота включва следните помещения от първия етаж на сградата, съгласно приложеното разпределение […]

Прочети
Национално състезание по водомоторен спорт ще се проведе край Ряхово

Национално състезание по водомоторен спорт ще се проведе край Ряхово

На 11 август 2018 година от 13 часа и на следващия ден от 10 часа в Ряхово ще се проведе третия кръг от националното състезание по водомоторен спорт. Организатори са Община Сливо поле и Клуб по водомоторен спорт Ряхово.

Прочети
сезонни карти дунав

Дунав пуска картите за сезон 2018/2019 в продажба заедно с билетите за първия домакински двубой срещу Ботев Враца

ФК „Дунав“ Русе пуска в продажба сезонни карти за третото поредно участие на отбора в Първа професионална лига. Те са с цена 100 лв. и са вече достъпни в магазин „SportLic” на бул. „Цар Фердинанд“ 3 /в сградата на „Здравко Чампоев“ до Градските хали/. Картите ще осигурят достъп на всички техни притежатели до домакинските срещи от първенството на Първа лига […]

Прочети

Нападател от Германия подсили Локо (Русе)

Локомотив (Русе) привлече нападателя на германския тим „Биркенфелд“ Дениз Неджмиев за новия сезон в Трета лига. 26-годишният играч вече записа участие в първата контрола на „железничарите“ и вкара два гола при победата с 6:1 над „Дунав U19” миналия петък. Неджмиев прави първите си стъпки във футбола в детския отбор на „Дунав“, където треньор му е бил Димитър Тотев, а по-късно […]

Прочети

Земеделски стопанин сигнализира институциите за умишлено опожаряване на масиви от пожъната пшеница в землището на Кривина

Хаджи Борис Иванов Митев е земеделски стопанин обработващ малко над 400 дка трайни насаждения от кайсия, череша, сини сливи и орех. В стопанството му се прилага биологичният начин на производство, като всички обработвани земи са сертифицирани от „Балкан Босерт“ ООД. „В резултат на ежедневен обход на масивите, които обработвам на 20.07.2018 г. привечер, констатирах че е налице умишлен палеж на […]

Прочети

Съдът в Русе потвърди санкция от АДФИ спрямо кмета на Община Ветово

За да отмени оспореното пред него наказателно постановление въззивният съд е приел, че неправилно административно – наказателната отговорност на жалбоподателя, ответник в касационното производство, е ангажирана за нарушение на чл. 128 от ЗПФ, тъй като в конкретния случай хипотезата на тази норма не е налице поради липса на приет бюджет на Община Ветово за 2016 г. към датата на сключване […]

Прочети

Казусът с влакчето в Парка на младежта намери днес решение в съда

С писмо, с изх.№ ВП-1317#1/06.07.2018г., издадено от Зам.кмет на Община Русе, адресирано до Н. С. лично и в качеството му на ЕТ „НиСи-Н.С.“, оспорващият е уведомен, че отмяната на решението на Общинската комисия по организация и безопасност на движението води до липса на маршрут за движение на атракционното съоръжение – атракционно влакче в Парка на младежта, което налага възобновяване на […]

Прочети
апаратура за превенция на инсулт

Ротари клуб Русе и Ротари клуб Русе – Дунав дариха днес апаратура за превенция на инсулт на УМБАЛ „Канев” + ВИДЕО

Ротари клуб Русе и Ротари клуб Русе-Дунав дариха този следобед апаратура за превенция на инсулт на УМБАЛ „Канев”. На събитието присъстваха зам.-кметът по хуманитарни дейности в Община Русе Иван Григоров, Дистрикт Гуверньора на Ротари България Веселин Димитров, Президентът на РК Русе Петър Пенчев, Президентът на РК Русе-Дунав Генади Георгиев и Председателят на Съвета на директорите на УМБАЛ „Канев“ д-р Йосиф […]

Прочети
Русенец ще участва във втората Европейска младежка олимпиада по информатика eJOI в Иннополис, Русия

Русенец ще участва във втората Европейска младежка олимпиада по информатика eJOI в Иннополис, Русия

Четиримата състезатели от Младежкия национален отбор по информатика на България са в последния етап от подготовката си за предстоящата втора Европейска младежка олимпиада по информатика eJOI (http://ejoi2018.org/). Тя ще се проведе в Иннополис, Русия от 26 юли до 1 август 2018 г. Освен талантливите ни млади състезатели по програмиране, в състава на българската делегация ще бъдат проф. д-р Каталина Григорова, […]

Прочети
Ударно почистват шахти, улици и тротоари в Русе след поройния дъжд преди 2 дни

Ударно почистват шахти, улици и тротоари в Русе след поройния дъжд преди 2 дни

Над 30 литра на квадратен метър дъжд се изля в Русе в рамките на по-малко от половин час в петък, като заедно с валежите от събота е надхвърлена месечната норма за месец юли – 60 литра. По време на бурите през двата дни, вятърът е бил със скорост над 70 километра в час. Във връзка с очакваните дъждовни дни е […]

Прочети
открита изложба на Михай Шербанеску и Ина Стана Ребиган

На 25 юли в Художествена галерия – Русе ще бъде открита изложба на Михай Шербанеску и Ина Стана Ребиган

На 25 юли от 17.30 ч. в Художествена галерия – Русе ще бъде открита изложба на румънските художници Михай Шербанеску и Ина Стана Ребиган. Двамата автори представят живописни и графични творби. Михай Шербанеску– живописец, график. Живее и твори в гр. Търговище, Румъния. Завършва Академията за пластични изкуства „Николае Григореску” през 1996 г. Работи като учител в Народното училище по изкуства […]

Прочети
Днес в Историческия музей стартира второто за тази година издание на „Лято в музея“

Днес в Историческия музей стартира второто за тази година издание на „Лято в музея“

Днес в Историческия музей стартира второто за тази година издание на „Лято в музея“. В заниманията участват 15 деца на възраст от 8 до 11 години. Занятията от първия ден на ваканционната инициатива включваха игри за запознанства, търсене на експонати в музейните пространства, запознаване с начина на живот на праисторическите хора. Под ръководството на музеен педагог, през следващите дни момчетата […]

Прочети
1 2