дунав септември градски стадион 2018

Нов LED – дисплей купуват за Градския стадион в Русе, старият остарял морално

Във връзка с отразяването на резултати от футболни срещи и други състезания на Градски стадион възникна необходимост от закупуване на LED екран. Старото мултимедийно информационно съоръжение е повредено и морално остаряло. Не може да му бъде извършен ремонт поради несъвместимост на модулите. В тази връзка през септември предстои корекция в дейност 898 „Други дейности по икономиката“, §5203 „Придобиване на друго […]

Прочети

Нова трибуна и вертикутир ще бъдат закупени за нуждите на ОП „Спортни имоти“

За нуждите на ОП „Спортни имоти“ е необходимо да бъде осигурено спортно оборудване на стойност 12 960 лв. В тази връзка през септември общинските съветници в Русе ще извършат корекция в бюджета на предприятието, дейност 898 „Други дейности по икономиката“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Трибуна на три реда“ 1бр. за 12 960лв. Средствата се осигуряват […]

Прочети

Община Русе ще осигури контейнер за касите и гардероб за кънки към бъдещата ледена пързалка

Във връзка с функционирането на ледена пързалка в Русе възниква необходимост от контейнер, топлоизолиран, електрифициран с подходяща подова настилка и габарити 300х500х260см. Същият следва да е с две гишета и обособени каса и гардероб за съхранение на кънки. В тази връзка през септември ще се извърши корекция в инвестиционната програма за 2018г. чрез създаване на нов обект „Контейнер 300х500х260см“, 1 […]

Прочети

Газови котли за нуждите на детски градини в Русе ще бъдат закупени с пари от бюджета

Във връзка с изготвен протокол за разпределение на компонент „Резерв за оборудване, ремонт и други“ към формулата за разпределение на средствата за местна дейност между детските градини и писмо от Директора на дирекция „Култура и образование“, кметът на Община Русе предлага създаване на нови обекти в Инвестиционната програма за 2018г., дейност 311 „Детски градини“ – местна дейност, §5203 „Придобиване на […]

Прочети

ПГСС „Ангел Кънчев“, кв. Образцов чифлик е получила от собствено производство на селскостопанска продукция 25 000 лв.

ПГСС „Ангел Кънчев“, кв. Образцов чифлик е получила от собствено производство на селскостопанска продукция 25 000 лв. и от отдаване под наем на общинско имущество – жилища по §2405 „“Приходи от наеми на имущество“ – 4 000 лв. Средствата от 29 000 лв. се насочват в общинския бюджет по дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“, §1015 „Материали“ […]

Прочети

Предстои отдаване на няколко терена за павилиони в Русе

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). Разположението на всеки преместваем обект се […]

Прочети

Предстои търг за отдаване на терени за билбордове в Русе

Предстои през септември Общински съвет – Русе да даде своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на гр. Русе, с изобразителна площ над 3,00 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена 15,44 лв. […]

Прочети
коц русе

В КОЦ – Русе започна да работи социално предприятие

Комплексният онкологичен център в Русе започна изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.010-0494 „Създаване на социално предприятие в КОЦ-Русе ЕООД”. Основната цел на проекта е осигуряването на медицинско обслужване на пациенти с невъзможност за самостоятелно придвижване. В рамките на проекта ще бъдат наети 12 безработни лица – медицински сестри и административни секретари. Финансирането е осигурено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, […]

Прочети

Сменят осветителните тела в цяло Гюргево

Дружеството „Публични услуги“ – Гюргево започна инсталирането и на сензори за светлина, които ще регулират запалването на осветлението на публични места. Това ще завърши до края на годината. Успоредно с това започва подмяна на осветлението в града по проект. Дружеството се занимава с подобряване чистотата на града и общината, като понастоящем подменя близо 3000 съда за смет. Определени са и […]

Прочети
1 2 3 4