Народният представител Пламен Нунев и кметът на Община Борово

Народният представител Пламен Нунев и кметът на Община Борово направиха първа копка по рехабилитация на 2 участъка от общинската пътна мрежа

Народният представител от ГЕРБ в 19-и МИР Пламен Нунев и кметът на Община Борово Валентин Панайотов направиха днес първа копка за пълна рехабилитация на участъци от общинските пътища RSE 1001 и RSE 2002 в Община Борово. Става дума за участък от село Обретеник до началото на село Горно Абланово и участък от път до центъра на село Екзарх Йосиф. Това […]

Прочети
работници строителство нова сграда обект център русе

Равнището на регистрирана безработица в Община Русе остава рекордно ниско през юли

През юли 2018 г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица от община Русе са 220 (от тях 200 на първичния трудов пазар, а по програми, мерки и схеми за заетост – 20). Започналите работа безработни с работническа професия са 81, специалистите – 91, а тези без квалификация – 48. От всички устроени на работа 128 са жени, а 36 са […]

Прочети

Шофьор за малко да изгори в автомобила си на ул. „Потсдам“

На 28 август в 16:02 часа в РДПБЗН е постъпил сигнал за пожар в лек автомобил на ул. Потсдам в Русе. Екип на Втора РСПБЗН е пратен на местопроизшествието. Запалването е възникнало в лек автомобил “Пежо 205“, като е ликвидирано от водача на площ от около 1 m2, при което той е получил изгаряния. Екипът огнеборци е доизгасил тлеещи огнища. […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

Пиян шофьор предизвика катастрофа до бензиностанция в Глоджево

Бързо производство е започнато срещу водач на автомобил карал пиян и предизвикал ПТП. Произшествието е станало около 21:30 часа на 27 август до бензиностанция на ул. Димитър Благоев в гр. Глоджево. Изпратеният на място екип на РУ-Ветово е установил, че до инцидента се е стигнала след като 47-годишният водач на товарен автомобил „Пежо Партнер“ е загубил контрол над превозното средство […]

Прочети
мартенски музикални дни откриване 2018

Отминалото издание на МФ „Мартенски музикални дни“ постигна ръст от продажбата на билети и набиране на такси от 24% спрямо отчета за 2017 г.

В изпълнение на Решение № 718 на Общински съвет – Русе, прието с протокол № 28/14.12.2017 г. е депозиран отчета за 58-мото издание на МФ „Мартенски музикални дни”, проведен през март 2018 г. в Русе. Отчетът съдържа информация за проведения фестивал, справка за извършените разходи и набраните приходи, както и кратък анализ на финансовия резултат за целия период на подготовката […]

Прочети
Община Гюргево подписа договор за строителство на нова детска градина

Променят се условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе

В изпълнение на разпоредбите чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) и чл. 7, ал. 1 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, с Решение №342, по Протокол №13/19.09.2016 г. на Общински съвет – Русе е приета Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини […]

Прочети

Предстои нов търг за продажба на общински имот на алея „Бели брези“ № 10

С Решение 677/23.11.2017 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на Сграда с идентификатор 63427.7.71.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017г. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 63427.7.71. С […]

Прочети

Общинско предприятие „Управление на общинските имоти“ получава имоти в кв. „Образцов чифлик“

Съгласно Договор №96-00-76/05.09.2017 г. за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти – частна държавна собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост, Община Русе е придобила безвъзмездно в собственост следните жилищни имоти: – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.19.5.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 76,40 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, […]

Прочети

Голяма картофобелачка купува детска градина „Пинокио“ за храната на близо 200 деца

В Община Русе постъпи доклад от директора на ДГ „Пинокио“ за създаване на нов обект „Картофобелачка“ 1 бр. за 2 268лв. в инвестиционата програма за 2018 година, дейност 311 „Детски градини“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“. В детската градина се приготвя храна за 180-200 деца, която се извозва до филиалите. За бързото й приготвяне е необходимо да […]

Прочети
дунав септември градски стадион 2018

Нов LED – дисплей купуват за Градския стадион в Русе, старият остарял морално

Във връзка с отразяването на резултати от футболни срещи и други състезания на Градски стадион възникна необходимост от закупуване на LED екран. Старото мултимедийно информационно съоръжение е повредено и морално остаряло. Не може да му бъде извършен ремонт поради несъвместимост на модулите. В тази връзка през септември предстои корекция в дейност 898 „Други дейности по икономиката“, §5203 „Придобиване на друго […]

Прочети

Нова трибуна и вертикутир ще бъдат закупени за нуждите на ОП „Спортни имоти“

За нуждите на ОП „Спортни имоти“ е необходимо да бъде осигурено спортно оборудване на стойност 12 960 лв. В тази връзка през септември общинските съветници в Русе ще извършат корекция в бюджета на предприятието, дейност 898 „Други дейности по икономиката“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Трибуна на три реда“ 1бр. за 12 960лв. Средствата се осигуряват […]

Прочети

Община Русе ще осигури контейнер за касите и гардероб за кънки към бъдещата ледена пързалка

Във връзка с функционирането на ледена пързалка в Русе възниква необходимост от контейнер, топлоизолиран, електрифициран с подходяща подова настилка и габарити 300х500х260см. Същият следва да е с две гишета и обособени каса и гардероб за съхранение на кънки. В тази връзка през септември ще се извърши корекция в инвестиционната програма за 2018г. чрез създаване на нов обект „Контейнер 300х500х260см“, 1 […]

Прочети

Газови котли за нуждите на детски градини в Русе ще бъдат закупени с пари от бюджета

Във връзка с изготвен протокол за разпределение на компонент „Резерв за оборудване, ремонт и други“ към формулата за разпределение на средствата за местна дейност между детските градини и писмо от Директора на дирекция „Култура и образование“, кметът на Община Русе предлага създаване на нови обекти в Инвестиционната програма за 2018г., дейност 311 „Детски градини“ – местна дейност, §5203 „Придобиване на […]

Прочети

ПГСС „Ангел Кънчев“, кв. Образцов чифлик е получила от собствено производство на селскостопанска продукция 25 000 лв.

ПГСС „Ангел Кънчев“, кв. Образцов чифлик е получила от собствено производство на селскостопанска продукция 25 000 лв. и от отдаване под наем на общинско имущество – жилища по §2405 „“Приходи от наеми на имущество“ – 4 000 лв. Средствата от 29 000 лв. се насочват в общинския бюджет по дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“, §1015 „Материали“ […]

Прочети

Предстои отдаване на няколко терена за павилиони в Русе

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). Разположението на всеки преместваем обект се […]

Прочети

Предстои търг за отдаване на терени за билбордове в Русе

Предстои през септември Общински съвет – Русе да даде своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на гр. Русе, с изобразителна площ над 3,00 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена 15,44 лв. […]

Прочети
коц русе

В КОЦ – Русе започна да работи социално предприятие

Комплексният онкологичен център в Русе започна изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.010-0494 „Създаване на социално предприятие в КОЦ-Русе ЕООД”. Основната цел на проекта е осигуряването на медицинско обслужване на пациенти с невъзможност за самостоятелно придвижване. В рамките на проекта ще бъдат наети 12 безработни лица – медицински сестри и административни секретари. Финансирането е осигурено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, […]

Прочети

Сменят осветителните тела в цяло Гюргево

Дружеството „Публични услуги“ – Гюргево започна инсталирането и на сензори за светлина, които ще регулират запалването на осветлението на публични места. Това ще завърши до края на годината. Успоредно с това започва подмяна на осветлението в града по проект. Дружеството се занимава с подобряване чистотата на града и общината, като понастоящем подменя близо 3000 съда за смет. Определени са и […]

Прочети
елиас канети

През тази година Международно дружество „Елиас Канети“ официално отбелязва 25 години от основаването си

През тази година Международно дружество „Елиас Канети“ официално отбелязва 25 години от основаването си. Инициативите по този повод включват и честване, организирано съвместно с Държавна агенция „Архиви“. Ще бъде представена многостранната дейност на дружеството документални изложби, отпечатаните от издателство „Елиас Канети“ книги, предимно преводна литература от съвременни европейски автори, включително и полски, утвърдилия се вече като традиционен международен литературен фестивал […]

Прочети
Обсъдиха приоритетни участъци от речните корита в Дунавския район за почистване

Обсъдиха приоритетни участъци от речните корита в Дунавския район за почистване

Областният управител Галин Григоров и главният секретар на Областна администрация Русе Симеон Иванов участваха в работна среща относно приоритизирането на участъци и остойностяването на проекти за изпълнение на дейности по почистване на речните легла на територията на Дунавския район за басейново управление, вменени като задължение на областните управители. Определянето на приоритетни участъци е във връзка с писмо на Министерството на […]

Прочети
cinema city mall rousse

Програма на Cinema City Русе от 31 август до 6 септември 2018 г.

Mission: Impossible – Fallout Fri – Thu 12:50, 15:50, 18:50, 21:45 Мисията невъзможна: Разпад 3D (категория C) Skyscraper Fri – Thu 21:20 Небостъргачът 3D (категория C) Charming Fri – Thu 12:10 Чаровният принц 3D (категория B) Incredibles 2 3D Fri – Thu 13:40 Феноменалните 2 3D (категория B) Incredibles 2 2D Fri – Thu 11:00 Феноменалните 2 2D (категория B) […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

Повикаха спасители да отводняват къща в Борово

Вчера екип от РСПБЗН – Бяла, за времето от 22:35 до 23:30 часа, е изпратен по сигнал за отводняване на къща в гр. Борово. При пристигане на адреса и изясняване на обстановката обаче се е установило, че наводняването е минимално и не е необходима техническа помощ за отстраняването му.

Прочети

Дрогиран млад шофьор е спрян в Басарбово

Екип на Първо РУ на 25 август около 23:10 часа в село Басарбово, в близост до скалния манастир, е спрял за проверка лек автомобил марка „Нисан Алмера“. Полицаите са изяснили, че колата управлява 20-годишен русенец. Той е бил изпробван от пътни полицаи за употреба на наркотични вещества, при което уредът е отчел положителен резултат за амфетамин/метамфетатин и канабис. Униформените са […]

Прочети

ФК “Дунав” картотекира Менса и Бен Еша

Ръководството на ФК “Дунав” картотекира двамата нови чужденци – ганаеца Дерек Менса и французина Ахмед Сами Бен Еша. В клуба пристигнаха жълтите карти и останалите документи на двамата и те получиха права да играят за „драконите“. Менса и Бен Еша ще бъдат на разположение на старши треньора Малин Орачев и ако той прецени двамата ще попаднат в разширения състав за […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

МВР – Русе напомня как става плащането на глоби

За улеснение на гражданите от месец юли тази година в подразделенията на русенската областна дирекция на МВР: РУ-Бяла, РУ-Ветово, РУ-Две могили и РУ-Сливо поле, както и в сектор „Пътна полиция” в Русе са монтирани терминални устройства ПОС* за разплащане на глоби по Закона за движение по пътищата – наказателни постановления, фишове и електронни фишове. Плащането през терминално устройство ПОС се […]

Прочети
Нова чешма изграждат пред храма "Всех Святих"

Изграждат чешма пред храма „Всех Святих“

Чешма се изгражда пред новият храм „Всех Святих“ в Русе. /на снимката/ Завършването ѝ ще бъде факт до навършване на година от откриването на храма и неговото освещаване. сн. РусеИнфо

Прочети
Историята на Русе през отминалия век представена в изложба от конкурс

Историята на Русе през отминалия век представена в изложба от конкурс

Студенти, част от Лятна школа по антропология, разгледаха днес предметите, участвали в конкурса за предмет, представящ историята на Русе от ХХ в. Конкурсът е част от проекта „Предметите говорят“, реализиран от русенския музей по Програма „Знание и растеж“ на Фондация „Русе – град на свободния дух“ с подкрепата на Фондация „Еконт“. Осъществява се в партньорство с няколко организации – Фондация […]

Прочети
Легендарният влак Ориент експрес пристигна в Русе

Легендарният влак Ориент експрес пристигна в Русе + ВИДЕО

С 40 минути закъснение пристигна на четвърти коловоз на Централната гара в Русе легендарният влак Ориент експрес. Той бе посрещнат от стотина русенци и гости на града, които снимаха влака и си правиха селфита. 55 минути по-късно влакът отпътува за Варна. По време на престоя композицията премина граничен контрол, технически преглед и бе заредена с вода. С историческият влак пътуват […]

Прочети

Разпределиха учениците от СУ Христо Ботев в Русе след началото на ремонта

За една учебна година ще бъдат разпределени в други учебни заведения учениците от СУ „Христо Ботев“ – Русе. Децата от първи и втори клас ще учат в ПГПТ „Атанас Буров“. Ученици от трети и четвърти клас отиват в ОУ „Братя Миладинови“. Децата от пети до дванадесети клас се насочват към АГ „Гео Милев“. Това съобщи сега началникът на РУО Русе […]

Прочети
иво пазарджиев

Иво Пазарджиев: Манипулациите с нищо не спомагат за развитието на образованието в Русенска област

МАНИПУЛАЦИИ, КОИТО НЕ СА В ИНТЕРЕС НА РУСЕНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ! ПОЗИЦИЯ на Иво Пазарджиев, Председател на група общински съветници „ПАТРИОТИТЕ ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН“ в Общински съвет – Русе   УВАЖАЕМИ РУСЕНЦИ, През последните дни сме свидетели на множество прогнози и опити за внушения, че бившият Началник на РУО – Русе Димитър Райнов в най-скоро време ще бъде възстановен на длъжността, която заемаше […]

Прочети
1 2 3 4 5 6 19