тролейбус зима транспорт

Одобрено е вливане на Общински транспорт Русе 1 ЕАД в Общински транспорт Русе АД

Тази сутрин общинските съветници в Русе одобриха вливането на Общински транспорт Русе 1 ЕАД в Общински транспорт Русе АД. Общински транспорт Русе 1 ЕАД не осъществява реална стопанска дейност, но съществуването му генерира разходи в размер на близо 6500 лева – одит, счетоводни разходи и др. Избран е общ одитор, който да провери договора и двете дружества. Една е постъпилата […]

Прочети
пазар нова сграда 2018

Одобриха модернизиране на пазар „Рибката“ и нови павилиони на Централния пазар

В програмата на развитие на „Общински пазари“ ЕООД за 2018 г. са заложени и двете инвестиции: – модернизация на пазар „Рибката“ в кв. Здравец Изток: остъкляване на южната и източна фасада; подновяване и боядисване на останалите фасади; подмяна на старите дограми с нови; подмяна на окачен таван; поставяне на нова тротоарна настилка; разполагане на 12 броя нови търговски маси, на […]

Прочети
заседание общински съвет

Одобриха приватизацията на общински магазин на ул. „Борисова“ № 51

В Община Русе е постъпило заявление за закупуване на имот, общинска собственост, намиращ се на ул. „Борисова“ №51, вх.1, гр. Русе, предмет на АОС №6622/23.01.2012 г. Обектът е частна общинска собственост и представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.4.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе (магазин), с площ 63,86 кв.м., с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ […]

Прочети

Отоплителният сезон в Гюргево започна с авария

Топлоелектическата централа в Гюргево прекъсна вчера захранването на града с топлинна енергия. Така пожелалите изрично да се отопляват 2 седмици преди началото на сезона на 1 ноември отново останаха на студено. Дружеството, което се грижи за тяхното отопление – Global Energy Production, обясни, че спирането се дължи на няколко спуквания на централния тръбопровод, осигуряващ отопление на абонатите с централно топлоснабдяване. […]

Прочети
1 2 3