община русе

През тази година са закупени нови 115 кошчета за площад „Свобода“

През 2018 г., въз основа на сключен договор за доставка, са закупени нови 115 кошчета за площад „Свобода“ на стойност 24 840 лв., които са включени в организацията за опазването на чистотата на територията на Русе. Извършена е доставка и монтаж на 191 пейки на стойност 35 910 лв., както и на 31 уреди за кучешки площадки на стойност 9 […]

Прочети

36 социални погребения извърши до края на август Общинско предприятие „Обреден дом“ Русе

Общинско предприятие „Обреден дом“ Русе не е извършвало капиталови разходи за периода 01.11.2017 г. – 29.08.2018 г. Към 30.08.2018 г. събраните приходи от обредна дейност са в общ размер на 660 048 лв.. Внесен е и ДДС в размер на 90 618 лв. Извършени са 36 бр. социални погребения като разходите са за сметка на Община Русе чрез бюджета на […]

Прочети

Кабелната радиомрежа в Русе достига до 20 хил. абоната

Радио Русе е обособено като звено „Рекламно-информационно обслужване“ към Общинско предприятие „Русе Арт“. Основната му дейност е свързана с предоставяне на актуална информация за събития от региона, както и подпомагане на информационните кампании за събития, организирани от предприятието, Община Русе и други културни институти в града. Програмата в кабелната радиомрежа е с 20 хил. абоната. Всички събития, интервюта и материали […]

Прочети
Близо 200 младежи събра конференция в Доходното здание сега

Над 10 % ръст на голямата зала в Доходното здание за година

В последните няколко години, Доходно здание се утвърди като притегателен социален и културен център за провеждането на мащабни и международни събития, организирани от Община Русе, както и от организации от правителствения и неправителствения сектор. Сградата на Доходно здание е ценен архитектурен паметник и предоставя красивата си експозиционна площ, като любезен домакин на Арт салон „Любов и вино”, който се провежда […]

Прочети

Двамата здравни медиатори в Община Русе помагат на десетки деца и семейства в риск

Община Русе продължава да осъществява пряка работа на терен с лица и семейства от рискови групи чрез двамата здравни медиатори, които съдействат за насочване към личен лекар, провеждане на имунизации на деца, възстановяване на здравни осигуровки и др. През отминаващата година е извършена активна работа по 145 нови случая на семейства и лица; на 78 деца е оказано съдействие да […]

Прочети

Община Русе продължава услугата „Здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“

По проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“, Община Русе продължава услугата „Здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“, чрез която се осигурява достъп до здравеопазване на бременни жени и новородени бебета. Дейността е насочена към всички родители и деца от района в т. ч. уязвимите общности, поради недостиг на педиатри с лекарски практики и детски […]

Прочети
Община Гюргево подписа договор за строителство на нова детска градина

10 детски ясли функционират в Община Русе

Осигуряване на подкрепа на родителите, при отглеждане на децата е сред основните приоритети на Община Русе. В тази връзка, на територията на общината през 2018 г. продължават да функционират 10 детски ясли. С цел гарантиране правото на децата да се обучават в детски ясли, Община Русе по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими […]

Прочети

1100 жители на кв. „ДЗС“ и „Образцов чифлик“ са ползвали услугите на тамошната амбулатория за първична медицинска помощ

В изпълнение на разпоредбите на Закона за здравето и установената необходимост от здравно обслужване, са осигурени средства за функционирането на два здравни кабинета в кварталите „ДЗС“ и „Образцов чифлик“ за първична медицинска помощ за обслужване на населението. За периода на договора /една календарна година/ от общинския бюджет са осигурени средства в размер на 6 000 лв., чрез които се гарантира […]

Прочети
крака бебе

10 двойки подадоха документи във втория прием по програмата „Асистирана репродукция“ на Община Русе

Продължава реализирането на програма „Асистирана репродукция“, която с Решение на Общински съвет – Русе осигурява средства за подпомагане на повече двойки с репродуктивни проблеми в община Русе в две направления – финансово подпомагане на изследвания, свързани с подготовката за асистирана репродукция извън тези, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и проведени процедури по асистирана репродукция. През 2018 г. […]

Прочети
мартенски музикални дни откриване 2018

Над 400 събития от културния календар на Община Русе през тази година са вече осъществени

Като водещ културен и фестивален център от национално значение, град Русе регистрира за отминаващата година над 400 събития в рамките на над 50 международни, национални, регионални и местни културни инициативи. Пример за висок артистичен стандарт и широк публичен ефект в това отношение са множеството продуцирани или подкрепени от Общината фестивали и събития, сред които най-старият в България Международен фестивал за […]

Прочети
1 2 3 4 5 7