667 молби за помощи при отопление са подадени в ДСП – Гюргево до 7 ноември

301 молби за помощи при отопление през този отоплителен сезон бяха депозирани до 25 октомври в Дирекция „Социално подпомагане“ – Гюргево. Към 7 ноември техният брой вече е 667. 301 от тях са молби на социалнослаби граждани за помощ при отопление с парно, 184 – за отопление с природен газ, 111 – за отопление с въглища и дърва, а 71 […]

Прочети
1 2