одмвр русе лого полиция мвр

Установили са извършителите на грабеж в Русе

Мъж и жена са установени от полицията като извършители на грабеж. 37-годишен мъж преди месец е сигнализирал в Първо РУ, че е станал жертва на грабеж на ул. Воден в Русе. Той разказал, че е срещнал жена, която познавал по малко име и се качил в колата, с която тя била пристигнала, но след това в автомобила влезли още трима. […]

Прочети
общински съвет русе

Пожарът на регионалното депо за отпадъци в Русе не е предизвикан умишлено

Пожарът на регионалното депо за отпадъци в Русе не е предизвикан умишлено, каза днес заместник – кметът на Община Русе Наталия Кръстева в отговор на питане на общинския съветник Иво Пазарджиев. Тя разясни механизма, по който възниква биогаза при депонирането на отпадъците. Вероятно поради изхвърлена незагасена жар в контейнер и депонирането му впоследствие на депото е станало запалването. На 3 […]

Прочети

През този програмен период няма да се извърши подмяна на главния водопровод в Николово

Главният водопровод в село Николово се поддържа и стопанисва от ВиК – Русе. За него има изготвен технически проект за реконструкция, който поетапно се реализира от ВиК – Русе, каза зам. – кметът на Община Русе Димитър Наков в отговор на поставени въпроси от общинския съветник проф. Никола Михайлов, изразени и от жителите на село Николово. Преди 60 години е […]

Прочети
заседание на общински съвет русе

Обсъждат се различни варианти за обновяване на обществения градски транспорт в Русе

На този етап се обсъждат всякакви варианти за закупуване на рециклирани превозни средства или да се закупят нови с пари от европейските фондове, каза днес зам. – кметът на Община Русе Наталия Кръстева в отговор на питане на общински съветници относно обновяването на обществения градски транспорт в града ни. Купуване с пари от общинския бюджет или от излишъците на държавния […]

Прочети
Момчета и момичета от защитени жилища в Русе се представиха достойно на петия национален фестивал за хора в неравностойно положение „Подари мечта“

Момчета и момичета от защитени жилища в Русе се представиха достойно на петия национален фестивал за хора в неравностойно положение „Подари мечта“

За поредна година момичетата и момчетата от защитените жилища за лица с умствена изостаналост при фондация „Приятелска подкрепа“ гр. Русе се завърнаха като победители от V национален фестивал за хора в неравностойно положение „Подари мечта“, с. Медовина. Програмата със сценарист Стоян Събев, беше посветена на 140-годишнината от Освобождението на България. За цялостно участие потребителите от защитените жилища спечелиха купата на […]

Прочети
заседание на общински съвет русе

Промениха споразуменията за партньорство по проект за интеграция на ромите в Община Русе

Община Русе изпълнява Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“ /Проекта/, финансиран по българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи. Проектът се изпълнява от Община Русе в сътрудничество с Община Иваново, Община Ветово, Община Борово, Русенски университет „Ангел Кънчев”, МЦ […]

Прочети
общински съвет русе

Запис на заповед ще подпише Община Русе в изпълнение на проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“

Община Русе е бенефициент по сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ № BG05M9OP001-2.008-0003, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.008 „Подкрепа за лица с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-20120г., за изпълнение на проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, […]

Прочети

Промениха начина на разпределение на парите от нивите на кметство Червена вода

С Решение № 1055/16.12.2010 г. Общински съвет – Русе е дал възможност Кметство Червена вода да ползва получените средства от наем на земеделски земи, изброени в т.1 за период от 10 години. С точка 2 от посоченото решение и в изпълнение на чл.8, ал. 5 от ЗОС деветдесет процента (90 %) от средствата за календарната година, да се превеждат по […]

Прочети
улица дупка янтра русе

Ремонтът на ВиК – мрежата в центъра на Русе променя обновяването на улиците

След проведена процедура за Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Русе във връзка с Ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, се сключи договор със СИБАНК ЕАД. Параметрите на договор за банков кредит №1406/05.09.2017 г. са следствие на Решение №483, прието с Протокол №20 от 23.03.2017г. на Общински съвет гр. […]

Прочети
къщички базар пазар площад русе център мартенски коледен

Одобрен е търгът за Мартенския базар догодина

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). Разположението на всеки преместваем обект се […]

Прочети
1 3 4 5 6