Сгради с площ 582 м2 ще бъдат премахнати на ГКПП „Дунав мост“

По реда на Закона за устройство на територията ще бъдат премахнати три сгради – частна държавна собственост, намиращи се в кв. „Източна промишлена зона“ в гр. Русе. Сградите са с обща площ 582 кв. м, а премахването им ще позволи на Агенция „Митници“ да направи реконструкция на инфраструктурата на трасе „Изход“ в зона „Запад“ на ГКПП „Дунав мост – Русе“. […]

Прочети

От частна на публична държавна собственост се променя статутът на имоти на АСП в Русе

От частна на публична държавна собственост се променя статутът на имоти, управлявани от Агенцията за социално подпомагане. Те се намират на ул. „Ангел Кънчев“ № 1 в град Русе и представляват терен с площ 174 кв. м и два самостоятелни обекта на първия етаж в изградена в него сграда. С решението на Министерския съвет Агенцията запазва правото си на управление […]

Прочети

Правителството прие актуализиран Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018/2019 година

Правителството прие актуализиран Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018/2019 година. След промяната общият брой на средищните детски градини, части от детски градини и училища, включени в Списъка, става 990 в 660 населени места. Включени са 29 нови детски градини и части от детски градини и 4 нови училища, които отговарят на критериите и […]

Прочети

Правителството одобри Списъка със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2018/2019 година

Правителството одобри Списъка със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2018/2019 година. Общо 260 са образователните институции, включени в него – 100 защитени детски градини и части от детски градини, които се намират в 100 населени места на 25 области, и 160 защитени училища, разположени в 106 общини на 26 области. Списъкът е изготвен в резултат на мотивирани […]

Прочети
община борово

Готов е правилник за устройството и дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Борово

Предоставя се 30-дневен срок от 16.11.2018 год., в който гражданите могат да представят предложения и становища относно така изготвеният проект на Правилник за устройството и дейността на Общинското социално предприятие за озеленяване и благоустройство на общински обекти и площи в Община Борово –„БОР“. Предложенията и становищата следва да се представят в деловодството на Община Борово, адрес: гр. Борово, ул. „Никола […]

Прочети

Готова е нова Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Бяла

След обстоен преглед на разпоредбите на действащата Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Бяла, област Русе (приета с Решение №125 по Протокол № 10/26.09.2008 г. на Общински съвет – Бяла, изм. и доп. с […]

Прочети

ОУ „Отец Паисий“ – Русе чества патронния си празник

На 21 ноември с различни инициативи ОУ „Отец Паисий“ – Русе отбеляза своя патронен празник. Навършват се 152 години от основаването на училището. Лошото време попречи част от идеите да се осъществят в обновения двор, но в началото на деня цветя бяха поднесени пред паметника на Отец Паисий пред сградата на училището. След учебните занятия децата се пренесоха в света […]

Прочети
Днес новата инсталация за сепариране на отпадъци в Русе започна да функционира

Днес новата инсталация за сепариране на отпадъци в Русе започна да функционира

Днес новата инсталация за сепариране на отпадъци в Русе започна да функционира. Чрез тази дейност се изпълняват задълженията на Общината по Закона за управление на отпадъците, които включват изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци. „Топлофикация Русе“ ЕАД ще приема битовите отпадъци, образувани на териториите на общините Русе, Сливо поле, Ветово, Тутракан и Иваново, като на територията […]

Прочети
"Любовен еликсир" отново на русенска сцена на 24 ноември

„Любовен еликсир“ отново на русенска сцена на 24 ноември

Шеcт години след последното поставяне на жизнеутвърждаващата творба на Гаетано Доницети „Любовен еликсир“ на русенска сцена,зрителите ще могат да я видят отново, режисирана от проф. Павел Герджиков. Премиерата на операта е на 24 ноември. Младият диригент Виталий Лайдинен от Финландия е за пръв път в Русе и България, както и за първи път дирижира това произведение. Художник е Иван Токаджиев,mа […]

Прочети
река дунав кораби баржи плаване вода румъния граница мост

България и Румъния ще проучват възможността за изграждане на нов мост при Русе и Гюргево

Министерският съвет одобри като основа за водене на преговори Протокол за изменение и допълнение на Меморандума между правителствата на България и Румъния за извършване на задълбочени проучвания за изграждане на нови мостови съоръжения на река Дунав, подписан на 28 октомври 2014 г., в гр. Букурещ, Румъния. Анализът показва многократно нарастване през последните години на автомобилния трафик през Дунав мост Русе […]

Прочети
1 2 3 4