Будител на годината Русенски университет 2

За четвърта поредна година в Русенския университет връчиха призванията „Будител на годината“

Инициативата на Студентски съвет при Русенския университет „Будител на годината“ се провежда за четвърти пореден път. Тя е една от многото, за които академичното ръководство на университета изказва благодарности на съвета, уточни ректора на РУ чл. кор. проф. Христо Белоев. Тези идеи, които се осъществяват в Русенския университет, в други университети ги няма. Инициативите, подети от студентите, приобщават и взаимно […]

Прочети
съдебна палата русе

Пенсионер получи 1000 лева глоба заради побой след премахнат некролог

Пенсионерът С.Й.Н. бе освободен от наказателна отговорност и получи от Районния съд в Русе глоба в размер на 1000 лева. Пострадалият И. Г. П. и обвиняемият С.Й.Н. били съседи. През 2016 г., няколко дни преди инкриминираната дата, отношенията между двамата били влошени, тъй като пострадалият бил поставил некролог на съпругата си на входната врата на блока, а обвиняемият бил против […]

Прочети
В Русе беше представена книгата „Поборникът Иваница Ангелов Иванов. Писма, спомени, документи (1867-1939)“

В Русе беше представена книгата „Поборникът Иваница Ангелов Иванов. Писма, спомени, документи (1867-1939)“

На 28 ноември в РБ „Любен Каравелов“ – Русе беше представена книгата „Поборникът Иваница Ангелов Иванов. Писма, спомени, документи (1867-1939)“ на нашият колега Тодор Билчев. Това съобщиха от Държавен архив – Русе. Сборникът е издаден благодарение на Н. Ликовски, взел присърце историята и делото на И. Иванов. На представянето присъстваха гости от културните среди в града и приятели на съставителя. […]

Прочети
Кинопанорамата „Италия днес“ гостува и в Русе

Кинопанорамата „Италия днес“ гостува и в Русе

Кинопанорамата „Италия днес“ достигна своето четвърто издание! Организирана е от Италианския културен институт в София и предлага автентичен преглед на тенденциите, залитанията и добродетелите на днешното италианско общество. Надежди, разочарования и недоумения без реторика се развиват с драматизъм през ироничния поглед на героите. Те са водени от мечтаната, въображаема, романтична или саркастична креативност на режисьорите, които обрисуват бързо настъпващите промени […]

Прочети

Обстановката в Русенско постепенно се нормализира

Обстановката в Русенско постепенно се нормализира от обилния снеговалеж днес, придружен със силен вятър. Това съобщи областният управител на Русе Галин Григоров. Няма населени места без ток и вода. Единствено в село Обретеник електрозахранването е частично нарушено, но проблемът много скоро ще бъде отстранен. По-рано днес 23 населени места в региона останаха без ток. В други три електроазхранването беше частично […]

Прочети
читалище зора снимка

Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2019 година

На територията на Община Русе са регистрирани 23 читалища, 10 от които в гр. Русе и прилежащите квартали и 13 в останалите населени места. Дейността на читалищата е обезпечена като делегирана от държавата дейност. Ежегодно в общинския бюджет се предвиждат и средства за дофинансиране на читалищния продукт. Това позволява на читалищните ръководства да развият основните си просветни, културно-информационни, творчески и […]

Прочети
мартенски музикални дни 2017 закриване

Готова е програмата на 59-ия Международен фестивал „Мартенски музикални дни” през 2019 г.

Общински съвет – Русе ще утвърди през декември програмен и финансов план за 59-то издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни”, който ще се проведе от 15 до 31 март в Русе. Проектът за 59-тото издание на фестивала през 2019 има амбицията да предложи над 35 събития и музикални проекти, разположени в широкия диапазон между старата и нова европейска класика, […]

Прочети

Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“ поиска общинско помещение за клуб

Постъпило е заявление от Милен Добринов Добрев – изпълнителен директор на Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“, с искане да бъде предоставена под наем за нуждите на сдружението като клуб, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, представляваща стая №1, с площ от 18,50 кв. м, разположена в северната част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната […]

Прочети
язовир "Образцов чифлик"

Язовир „Образцов чифлик“ ще се сдобие с разрешително за ползване

Община Русе кандидатства с проектно предложение „Възстановяване на първоначалните параметри на язовир „Образцов чифлик“, процедура BG16M1ОP002-4.004 Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Проектното предложение „Възстановяване на първоначалните параметри на язовир „Образцов чифлик“ предвижда подобряване техническото състоянието на язовир „Образцов чифлик“ и превенция на риска от наводнения. […]

Прочети

ЦСРИ за деца в Русе ще бъде делегирана държавна дейност от юли догодина

На 12.04.2017 г. Община Русе стартира дейности по Проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в Община Русе“, по сключен административен договор BG05M9OP001-2.005-0144-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, на стойност 391 166,00 […]

Прочети
Среща на ОИЦ-Русе представи „Транснационални партньорства“

Областният информационен център – Русе ще продължи да функционира по проект

На 08.11.2018 г. Оперативна програма „Добро управление“ обяви за кандидатстване процедура BG05SFOP001-4.004 – „ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ 27 ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019-2021 Г.“ по която Община Русе е допустим конкретен бенефициент. България, като държава-членка на Европейския съюз (ЕС), информира своите граждани по най-подходящия начин за помощта, предоставена от фондовете на ЕС, както и за ефекта от […]

Прочети
подземен паркинг Булстрад Арена

Електрическите и хибридни превозни средства ще могат да паркират безплатно в Община Русе

Въпросите, свързани с изискванията, ограниченията и забраните при движението на превозните средства в гр. Русе са уредени в Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе. Същата е приета с Решение № 1101 по Протокол № 75/10.10.2003 г., изм. с Решение № 169 по Протокол № 12 от 23.04.2004 г., Решение № 168/16.09.2004 […]

Прочети

С 8 души увеличават числеността на ОП „Паркстрой – Русе“

Причините, които налагат приемането на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ са следните: Отдел „Озеленяване, автотранспорт и механизация“ към ОП „Паркстрой-Русе“ извършва дейности в следните основни направления: • Поддържане на сервитута на общинската извънградска пътна мрежа. Поддръжка на над 66 км пътища със сервитути, с площ в двете […]

Прочети
Започнаха изкопни работи за подмяна на водопроводи по 2 улици в центъра на Русе

От Нова година се въвеждат нови правила за възстановяване на инфраструктура в Община Русе

С решение № Решение № 550 по Протокол № 22/25.05.2017г. Общински съвет-Русе прие Наредбата №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура. В същата е регламентирано възстановяването след строителни и монтажни работи по изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура и технология за възстановяване […]

Прочети
Проведе се отчетно общо събрание на общинската организация на БЧК - Две могили

Проведе се отчетно общо събрание на общинската организация на БЧК – Две могили

На 28 ноември, въпреки усложнените метеорологични условия, се проведе Отчетното общо събрание на Общинската организация на БЧК – Две Могили. Единодушно бе приет Отчета за дейността на Общинския съвет на БЧК – Две Могили и Отчета на Общинската контролна комисия. В Плана за работа на Общинската организация на БЧК – Две Могили за 2019 г. акцент бе поставен върху дейностите, […]

Прочети
мръсен въздух пушеци горене на отпадъци

2 нови информационни табла ще показват в реално време качеството на въздуха в Русе

След доклад от началник отдел „Информационни технологии“ в Община Русе предстои създаване на нов обект в инвестиционната програма за 2018 година. В дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Информационно табло“ 2 бр. за 27 110 лв. Корекцията се налага поради необходимостта от създаване на […]

Прочети
община русе

Община Русе търси инвеститор за строеж на сграда на ул. „Н. Бозвели“ № 29

Община Русе провежда социална политика като подпомага и осъществява помощ на социално слаби граждани, чрез предоставяне на жилищни имоти за настаняване на нуждаещите се граждани. Материалната база на общинските жилищни имоти е остаряла и не е обновявана. В структурата на общината не съществува предприятие с предмет на дейност жилищно строителство, както и общинско търговско дружество, развиващо строителна дейност. В същото […]

Прочети
марихуана

Няколко задържани с наркотици в Русенска област

В хода на провежданите през последните два дни специализирани полицейски действия срещу разпространението на високорискови наркотични вещества на територията на ОДМВР – Русе, служителите на реда са установили още няколко случая за притежание на наркотици. В понеделник в русенския квартал „Цветница“ служители от Второ РУ са установили и извършили проверка на 21-годишен русенец, при която в него са намерени наркотични […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

68 – годишен охранител в болница след падане в бившия КТМ

Служители на Второ РУ изясняват обстоятелствата, при които мъж е пострадал с травма на главата. На 26 ноември около 21:30 часа в полицията е сигнализирано за мъж с рана на главата, открит в района на източната индустриална зона в Русе, който е бил откаран от екип на ЦСМП в болницата. За изясняване на случая са изпратени служители на Второ РУ, […]

Прочети
Посланикът на Казахстан у нас посети Русе

Посланикът на Казахстан у нас посети Русе

Днес кметът на Община Русе Пламен Стоилов се срещна с посланика на Република Казахстан в Република България н. пр. Темиртай Избастин, почетния консул Иван Иванов и председателя на Българска морска камара к.д.п. Богдан Богданов. Участниците в срещата обсъдиха възможности за обмен в сферата на културата и спорта. Русенският градоначалник отправи покана към Негово превъзходителство да посети крайдунавския град по време […]

Прочети

Утре ще бъде открита изложба с творби от Първия международен графичен пленер Бръшлен 2018

Утре от 18 часа в Екомузей с аквариум ще бъде открита изложба с творби от Първия международен графичен пленер Бръшлен 2018. Организатори на събитието, провело се през месец септември, са Община Сливо поле, кметство Бръшлен и Сдружение „Ретро Арт“. Участници в пленера са: Ина Стана Ребиган от Румъния, Роберто Андреев, Ирена Парашкевова, Румен Михайлов, Станчо Станев. Освен създадените по време […]

Прочети
опесъчаване луга сняг улица

Само в 3 населени места на Община Русе няма ток към 17 часа

Тази вечер, кметът на Община Русе проведе съвещание във връзка с актуалната зимна обстановка в града и мерките, които се взимат при усложнените метеорологични условия. В момента работят 24 снегопочистващи машини в града. Цяла нощ наличната снегопочистваща техника ще продължи да работи, като пътните платна ще бъдат опесъчавани и осолявани. Тротоарите в града се поддържат ръчно и с роторни машини. […]

Прочети
helios-academy-brazilian-jiu-jitsu-ruse-training-sofia-open-2018_november

Първи детски медали от турнир по бразилско жиу жицу за русенски състезатели

На 25-ти ноември в София се проведе международния турнир по бразилско жиу жицу SOFIA OPEN Winter 2018, в което взеха участие 240 състезателя от 28 отбора. Това издание на турнира раздели състезателите дисциплини на две. Децата и юношите младша възраст се състезаваха с Ги (кимоно), а юношите старша възраст и големите без Ги – в т.нар. дисциплина НоГи (без кимоно). […]

Прочети
имотирусе напитки зима

Три напитки, които поддържат имунитета и настроението през зимата

Научете за тези 3 напитки, които поддържат имунитета и настроението през зимата През зимата повечето жители ги очакват традиционните „радости“ за сезона: от апатия до настинки и грип. Може би Ви е познато, нали? Но е възможно да ги преборите с помощта на здравословни и вкусни напитки от сезонни зеленчуци и плодове. Диагноза: липса на сън и умора Пийте: сок […]

Прочети
На 3 декември ще бъдат обявени носителите на наградите в сферата на туризма „Дунавски Лимес“ 2018

На 3 декември ще бъдат обявени носителите на наградите в сферата на туризма „Дунавски Лимес“ 2018

Официалната церемония по връчване на наградите в сферата на туризма „Дунавски Лимес“ 2018 ще се състои на 3 декември, понеделник, от 18:00 часа, в Доходно здание. Тази година участниците отново ще се състезават в три категории: любимо заведение, места за настаняване на база най-висока заетост на легловата база от клас “А” и клас “Б”, и най-оригинален туристически продукт за град […]

Прочети
спин кабкис мол русе

Множество инициативи на РЗИ – Русе и партньори по повод Световния ден за борба със СПИН

И тази година 1-ви декември се отбелязва като Световен ден за борба срещу СПИН. РЗИ – Русе в партньорство с Община Русе, БЧК, Сдружение „Център Динамика”, учебни заведения, МОЛ Русе, медии и други, се включва в Националната АНТИСПИН кампания под мотото „Узнай своя статус”. В рамките на кампанията в периода 23-ти ноември до 1-ви декември ще бъде проведена Европейската седмица […]

Прочети
борба Биляна Дудова 1

Състезателите на „Юнак-Локомотив“ Биляна Дудова, Виктория Бобева и Християн Стефанов са номинирани за Спортист на годината на Русе

Състезателите на „Юнак-Локомотив“ Биляна Дудова, Виктория Бобева и Християн Стефанов бяха номинирани в анкетата на вестник „Утро“ и общината за Спортист номер 1 на Русе през 2018 година. Както съобщава медията, награждаването ще се състои в първите дни на януари. Освен награди от кмета на крайдунавския град Пламен Стоилов спортистът и треньорът на сезона ще получат учредените от почетния председател […]

Прочети
Благотворителен концерт в памет на Виктория Маринова ще се състои на 2 декември в Русе

Благотворителен концерт в памет на Виктория Маринова ще се състои на 2 декември в Русе

Част от най-големите звезди на българската естрада ще вземат участие в голям благотворителен концерт в памет на трагично загиналата журналистка от ТВН Виктория Маринова. Благотворителният концерт „Направи добро на непознат“ ще се проведе на 2 декември от 18.30 часа в зала „Арена Монбат“, съобщи днес Свилен Максимов – председател на фондацията „Направи добро на непознат“. /на снимката/ Участие в концерта, […]

Прочети
зимни гуми пиксабей

13 автомобила са спрени от движение в Русенско през последната седмица при акция „Зима“

Завършва акция „Зима“, организирана от Съюза на българските автомобилисти, Главна дирекция „Национална полиция“ и Българския Червен кръст. За поредна година акцията се реализира през месец ноември с три кампании. Във всяка една от тях се обърна внимание на отделна група – водачи на пътни превозни средства (ППС), пешеходци, водачи на моторни превозни средства (МПС). Кампанията „С безопасно пътно превозно средство […]

Прочети
умбал канев русе обща снимка

Пуснаха допълнителни часове за безплатни прегледи за рак в УМБАЛ „Канев“

Поради големия интерес към безплатните скринингови прегледи за рак на млечната жлеза, рак на маточната шийка и рак на дебелото черво и ректума Университетска болница „Канев“ обявява и допълнителни свободни часове за прегледи тази събота и неделя (1 и 2 декември) по следния график: • Скрининг за рак на маточната шийка – от 11:00 до 13:00 ч. в приемния кабинет […]

Прочети
1 2 3