община две могили

Променена е структурата и числеността на администрацията в Община Две могили

Действащата към настоящия момент структура на общинска администрация и числеността й, както и дейностите към нея са одобрени с наше Решение No 429 по Протокол No 21 от 22.12.2016 г., изм. с Решение No 556 по Протокол No 27 от 23.06.2017 г. и Решение No 679 по Протокол No 33 от 22.12.2017 г. по отношение предсрочно прекратяване на правомощията на […]

Прочети
СУ „Възраждане“ участва активно в рождествена благотворителна акция „Сътвори добро!“

СУ „Възраждане“ участва активно в рождествена благотворителна акция „Сътвори добро!“

За трета поредна година учениците от СУ „Възраждане“ активно участват в рождествена благотворителна акция „Сътвори добро!“ , като сами подготвят красиво оформени пакети с подаръци за деца по случай Коледните празници. Щастливи сме, че можем да зарадваме някого в предколедните дни! Очакваме нови герои през следващата седмица! Коледа наближава! Това са нашите първи герои!

Прочети
община две могили

С близо 98 000 лева ще съфинансира ремонта и модернизацията на детската градина в Баниска Община Две могили

Община Две могили има готовност да кандидатства с проект„Ремонт и модернизация на ДГ „Първи юни“, село Баниска, Община Две могили“, находяща се на ул. „Хан Исперих” No 13по проект „Красива България“ към Министерство на труда и социалната политика за кампания 2019 г. Общата стойност на проекта е 148 738.00 лв. С настоящият проект се предвижда изпълнението на следните строително-ремонтни работи: […]

Прочети
умбал медика пресконференция

СБАЛК „МЕДИКА КОР” ЕАД получи под наем общинско помещение в Две могили за предоставяне на иновативна услуга

В Община Две могили е постъпило заявление от доц. д-р Кирил Панайотов – изпълнителен директор на СБАЛК „МЕДИКА КОР” ЕАД, с което се изявява желание за наемане на помещение, в което да се разположи оборудване за новият вид услуга, а именно: он-лайн запазване на час и осъществяване аудио–видео комуникация в реално време с цел насрочване за медицинска консултация. Повече за […]

Прочети

400 акта за по-малко от година състави отдел „Местни данъци и такси“ в Община Две могили

Администрирането на местните данъци и такса за битови отпадъци, глоби и имуществени санкции, както и други такси от местен характер, чрез функциите по установяване и събиране, се осъществява изцяло от отдел „Местни данъци и такси” към дирекция „Финанси, местни данъци и такси” при Община Две могили. В отдела се предоставят, приемат и обработват декларации от Закона за местните данъци и […]

Прочети

Да помогнем на Мелиса

От днес в залите на КЛУБ ПО ТАНЦИ „ФЛАМИНГО-98“ – Детска Занималня Фламинго Junior, Flamingo Fitness Dance, Kangoo club Flamingo with Niki, Клуб за спорт и танци “ Фламинго “ ЕТНО ще откриете невероятни ръчно изработени картички и сувенири от малките танцьори на Фламинго, група за изучаване на народни танци гр. Сандрово, Детска Градина “Снежанка” и децата от СУ ”Васил […]

Прочети

Нова животновъдна сграда ще вдигне в Бъзовец „Йордан Йорданов – яйца и птици“ ЕООД

Постъпило е искане от „Йордан Йорданов – яйца и птици“ ЕООД, със седалище и с адрес на управление: с. Бъзовец, Стопански двор, община Две могили, област Русе, за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 20184.149.4 и 20184.149.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две […]

Прочети
съдебна палата русе

Окръжна прокуратура –Русе със съвместна инициатива с Юридическия факултет на Русенски университет

Ръководството на Окръжна прокуратура – Русе, съвместно с ръководството на Юридическия факултет към Русенски Университет „Ангел Кънчев“ организира на 14.12.2018 г. от 11 часа среща със студентите от ІV-ти курс по специалността „Право“. По време на нея те ще бъдат запознати с правомощията на прокуратурата и спецификите в прокурорската работа в различните фази от наказателния процес, както и с дейностите […]

Прочети
драматичен театър русе

Днес отвори врати традиционен коледен базар с ръчно изработени предмети от потребителите на социални услуги в Община Русе

Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници и като част от основните си функции в сферата на социалните услуги за деца, младежи, лица с увреждания и техните семейства, Дирекция „Здравни и социални дейности“ при Община Русе, за поредна година организира Коледен базар с изделия, изработени от потребителите на социални услуги на територията на общината. Той ще се проведе в […]

Прочети
1 2 3 4 5