Започна подготовката на екипите по механизма за обхващане на ученици за новата година в Русенско

Започна подготовката на екипите по механизма за обхващане на ученици за новата година в Русенско

Сред задачите на екипите за обхват са да предприемат дейности за обхващането в образователната система на идентифицираните чрез ИСРМ деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Определя се комплекс от мерки по отношение на всяко дете, което е идентифицирано като необхванато, отпаднало или застрашено от отпадане от образователната система, и взаимодействат с компетентните институции за прилагане на интегриран […]

Прочети
Общо 2062 деца и ученици за обхват фигурират в ИСРМ в Русенска област

Общо 2062 деца и ученици за обхват фигурират в ИСРМ в Русенска област

Общо 2062 деца и ученици за обхват фигурират в ИСРМ. 53 (отпаднали  преди 2018/2019 г.) не са записани в училище. От тях 39 са в училищна възраст и 14 в предучилищна.  За 11 от тези лица липсва информация за настоящ адрес и най-вероятно не живеят към момента в област Русе; За лицата, за които липсва информация и не са открити […]

Прочети
Проведе се пожаро - тактическо учение "Дунав 2019"

МВР обяви конкурс за 79 младши изпълнителски длъжности в различни дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ в страната

Със заповеди на министъра на вътрешните работи са обявени конкурси за назначаване на държавна служба в МВР на 79 младши изпълнителски длъжности – спасител, пожарникар, водач на специален автомобил и водач на специален автомобил – той и пожарникар в столичната дирекция и в регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Кюстендил, Ловеч, […]

Прочети

Изключително слабо представяне на зрелостниците от Окръг Гюргево през тази година

Изключително слабо представяне на зрелостниците от Окръг Гюргево на изпитите през тази година, отчитат от Окръжния инспекторат по образование. С 43.3 % успеваемост окръгът се нарежда на предпоследно място в цяла Румъния, като след него е само Илфов! От 1217 абитуриенти, които са се явили на изпита, само един е получил пълен отличен по десетобалната система. 484 са контестациите на […]

Прочети
1 2 3