900 грама златни бижута задържаха днес на Дунав мост 1

900 грама златни бижута задържаха днес на Дунав мост 1

Днес служителите на Гранична полиция – Гюргево спират за проверка два автобуса, които осъществяват превоз на пътници по международни линии. В багажа на петима румънски и един турски граждани са открити недекларирани 897 грама златни бижута, които те искали да внесат неправомерно в Румъния. Лицата заявяват, че са закупили бижутата в Турция и искат да ги дадат като подарък на […]

Прочети
Приключиха занятията в рамките на Професионално ателие „Културно наследство“ на Регионален исторически музей – Русе

Приключиха занятията в рамките на Професионално ателие „Културно наследство“ на Регионален исторически музей – Русе

Приключиха занятията в рамките на Професионално ателие „Културно наследство“ на Регионален исторически музей – Русе. Финалът беше ознаменуван с презентации, които участниците подготвиха след двуседмичното си обучение в академията. Темите, които децата представиха днес, бяха свързани със строежа на праисторически жилища, с Римската крепост „Сексагинта Приста“, архитектурата на Русе, оръжията от бойната слава на Русе, както и основните аспекти от […]

Прочети
Децата от Център за обществена подкрепа „Том Сойер” на летен лагер

Децата от Център за обществена подкрепа „Том Сойер” на летен лагер

И тази година децата от Центъра за обществена подкрепа „Том Сойер” към Каритас Русе бяха част от тридневен летен лагер. През 2019 дестинацията беше с. Вонеща вода, намиращо се във Великотърновска област. Десет момичета и момчета и двама доброволци се забавляваха и учиха заедно около басейна и в околността. Като част от проведените дейности бяха тренинги, включващи игри за запознанство, […]

Прочети

31.5 декара в Бръшлен ще бъдат засадени с тополи от бъдещ арендатор

Общинските съветници в Сливо поле решиха да се отдаде под аренда чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от 15 /петнадесет/ стопански години, считано от началото на стопанската 2019/2020 година, респективно от 01.10.2019 г., с предназначение за създаване на тополови насаждения, следния поземлен имот – публична общинска собственост, както следва: – РЕАЛНО ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ […]

Прочети

Целеви временен безлихвен заем за над 600 хил. лева ще иска Община Ценово от МФ

Общинските съветници възложиха на Кмета на Община Ценово да отправи искане до Министерство на финансите за ползване на целеви временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на проект ,,Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове“, код в eMS: ROBG-417, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния –България-2014-2020 г. по Приоритетна ос 3: ,,Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 […]

Прочети
детска площадка

Нова детска площадка ще има в Иваново, а такава за стрийт фитнес – в Мечка

Нова детска площадка ще има в Иваново, а такава за стрийт фитнес – в Мечка. 7800 лева се отделят за изграждането и в центъра на общината. 2460 лева се предоставят за закупуване на пясъчник към нея. Те са от собствените общински приходи. 9852 лева се насочват към Мечка. Кметството кандидатства и има одобрени пари по ПУДООС за площадката. сн. Архив

Прочети
Община Иваново

110 хил. лева отдели АСП за подобрен достъп до административната си сграда в Иваново

110 хил. лева отдели Агенцията за социално подпомагане за подобрен достъп до административната си сграда в Иваново. Тя се на мира на ул. „Христо Ботев“ № 4 и там се намират т. нар. изнесени работни места на териториалната структура на АСП. С парите ще се изгради рампа за хора с физически увреждания. 5880 лева отделя Община Иваново за проектиране, авторски […]

Прочети

Ремонт на мост в Червен ще позволи възстановяване движението по него

Каменно – кивгирен мост по ул. „Стефан Караджа“ в село Червен е увреден при интензивните валежи. Поради падането им в кратко време е увредена сериозно асфалтовата настилка и са се образували дупки, някои от които с дълбочина 80 – 90 см. Стеснена е ширината на пътното платно. Улицата е стръмна, като има свлечени камъни, чакъл и асфалт. Преминаването на хора […]

Прочети

С 300 000 лева от МФ Община Иваново ще укрепи района на джамията в Тръстеник

11 215 лева отделя от бюджета си Община Иваново за финансиране първите стъпки по изпълнение на проект в общ размер на 300 000 лева. С него ще се постигне противоерозионно укрепване на част от улица „Шести септември“ в село Тръстеник. Ще бъде изградена ново защитно съоръжение за укрепване на ската по въпросната наклонена улица. Така ще се осигури безопасно преминаване […]

Прочети

Подготвя се реконструкция на компроментирани участъци от водопроводната мрежа в Сваленик

Подготвя се реконструкция на компроментирани участъци от водопроводната мрежа в Сваленик /Община Иваново/. Водопроводната мрежа е изградена в средата на миналия век, като са използвани основно етернитови и метални тръби. Поради дългия период на експлоатация тръбите са с изтекъл амортизационен срок. Това е основната причина за честите аварии и много течове. Няма измерване на точното количество на водата и загубите […]

Прочети
1 2 3