Община Русе за поредна година ще се включи в инициативата на BTV „Да изчистим България заедно”

Община Русе за поредна година ще се включи в инициативата на BTV „Да изчистим България заедно”

Община Русе за поредна година ще се включи в инициативата на BTV „Да изчистим България заедно”, която ще се проведе на 14 септември. Кампанията е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда, и да направи България по-чиста и красива в дългосрочен план. Емблематичната кампания отрежда водещо място на […]

Прочети
николово пробуда турция концерт народни носии

Отлично представяне на николовските самодейци на фестивал в Кушадасъ

От 4 до 9 септември за четвърти пореден път се проведе  IV.International sea & sand Days фестивал. Изпълнители от България, Румъния, Израел, Сърбия, Иран и др. държави се събраха в турския град Кушадасъ, за да покажат пред местната публика и едни на други своето изкуство на. Самодейците от НЧ ”Пробуда – 1901 г.”, с. Николово със своите изпълнения представиха отлично […]

Прочети
Младежки дом - Русе отбелязва началото на новия творчески сезон на 16-ти септември с богата програма

Младежки дом – Русе отбелязва началото на новия творчески сезон на 16-ти септември с богата програма

И тази година Младежки дом – Русе ще отбележи началото на новия творчески сезон 2019/2020 на 16-ти септември. В 10:30 ч. пред Съдебната палата ще се проведе информационна кампания, която ще представи различните клубове на Младежки Дом, като всеки, който има желание на място може да попълни заявление – молба за включване в съответната клубна форма. От 17:00 до 20:30 […]

Прочети
протест дунав мост чист въздух

Протест за чист въздух ще се състои на 14 септември в Русе, призоваха кмета да сезира прокуратурата за замърсяването

ДО Община Русе На вниманието на Пламен Стоилов Копие: РИОСВ – Русе Относно Протест за чист въздух на 14.09.2019 година Господин Стоилов, На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, Ви уведомявам, че на 14.09.2019 година е организирани протест за чист въздух. Краен пункт на протеста ще бъде ГКПП – Дунав мост в 10:15 часа. […]

Прочети

2.3 млн. лева безлихвен заем от централния бюджет взема за проект Община Две могили

Община Две могили е бенефициент по Договор No 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004 в Община Две могили“, сключен между Община Две могили и Държавен фонд „Земеделие” – РА. Предстои отчитането на изпълнения проект […]

Прочети

9 ще са децата в задължителна предучилищна възраст тази година във филиал „Олга Жекова“

По прогнозни данни, предоставени от директора на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, през учебната 2019/2020 г. броят на децата в задължителна предучилищна възраст във филиал „Олга Жекова” с. Кацелово ще бъде 9, от тях 3 деца пътуващи от с. Острица и с. Каран Върбовка. Най-близката детска градина е в гр. Две могили (на разстояние 25 […]

Прочети

Детската градина в Баниска ще бъде защитена и през новата учебна година

С решение No 786 на Общински съвет бе взето решение да бъде предложено на Министерството на образованието и науката ДГ „Първи юни” – с. Баниска да бъде включена в Списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2018/2019 година. След взетото решение и направеното мотивирано предложение от Кмета на Община Две могили, в Списъка на защитените детски градини и […]

Прочети

Основното училище в Баниска ще е защитено и през новата учебна година

ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска бе включено в Списъка на защитените училища за учебната 2018/2019 година. Съгласно чл. 5, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет (ПМС) No121/23.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на защитените детски градини и училища, същия се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет. […]

Прочети

Детската градина в Две могили ще е средищна през новата учебна година

Една от основните задачи в образователната политика е осигуряването на нормален и равен достъп до образование на учениците в задължителна предучилищна възраст. В тази връзка имаме предложение ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили да бъде включена в списъка на средищните детски градини за учебната 2019/2020 г. В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е регламентирано, […]

Прочети
община борово

Публично обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджет ‘ 2018 ще се състои в Борово

В изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.3 от Наредба №14 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на ОбС гр. Борово, Председателят на ОбС – Борово организира публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета, […]

Прочети
1 2 3 4