ОУ „Христо Ботев” – Баниска е в Списъка на средищните училища през учебната 2019/2020 г.

По прогнозни данни през учебната 2019/2020 година в ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска ще се обучават 55 ученици, като 9 от тях пътуват от други населени места, в които няма училище, а именно: 2 ученици от с. Могилино, намиращо се на разстояние от 6, 31 км. от с. Баниска; 7 ученици от с. Помен, намиращо се на разстояние от […]

Прочети

Маломерни и слети паралелки са утвърдени през новата учебна година в Две могили

В Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование /Наредбата/, приета с Постановление No 219 на МС от 5 октомври 2017 год. са определени условията и реда за определяне на броя на паралелките и групите и на броя на учениците и на децата в тях. Съгласно чл. 53 от Наредбата, броят на децата в групите в […]

Прочети

Автомобил и камион ще продаде на търг Община Две могили

Община Две могили е собственик на дълготрайни материални активи – Лек автомобил, марка „ПЕЖО 307 1.4 Д“ с Рег. No Р 1008 РР, собственост на Община Две могили съгласно свидетелство за регистрация No 002934742 от 10.04.2008 г. и Специален автомобил сметосъбирач марка „ИВЕКО ДЕЙЛИ Е4“ с Рег. No Р 1560 АК, собственост на Община Две могили съгласно свидетелство за регистрация […]

Прочети

529 м3 дърва за огрев ще се предоставят на общински и обществени учреждения в Две могили

Община Две могили ежегодно предоставя дърва за огрев за задоволяване нуждите за отопление на общински и обществени учреждения от горски и извън горски територии, собственост на Община Две могили. За предстоящия отоплителен сезон в общинска администрация постъпиха заявки от кметовете на кметства и кметски наместници на населените места в общината за нужните количества дърва за огрев за общински и обществени […]

Прочети

Стоматолог взема под наем кабинет в бившата поликлиника на Две могили

Община Две могили е собственик на сграда „Здравно заведение” (бивша Поликлиника), с идентификатор 20184.1.1565.1 по КККР на гр. Две могили. Същата е на три етажа, със застроена площ 492 кв. м., с предназначение „Здравно заведение”. Сградата попада върху Поземлен имот с идентификатор 20184.1.1565 по КККР на гр. Две могили. Имотът е публична общинска собственост. В деловодството на Общината е постъпило […]

Прочети

Местна гражданска коалиция „МИР“ обяви кандидата си за кмет на Русе и позиция по редица проблеми на общината

Вече 30 години от началото на прехода проблемите в община Русе  продължават да се задълбочават и изострят в резултат от натрупването на системни проблеми в икономиката и социалната сфера. Начинът на функциониране на държавните институции на всички равнища неминуемо води до бедност и задълбочаване на неравенството в нашето общество, както и до обезлюдяване на страната ни. Превръщането на учебните ни […]

Прочети

Кооперацията в Помен ще купи първия етаж от административна сграда

Община Две могили е собственик на първи етаж от двуетажна масивна сграда, представляваща „Административна сграда“, цялата с площ от 168 кв. м., находяща се в УПИ X-125 в кв. 26 по плана на с. Помен, съгласно Акт за частна общинска собственост No 3502 от 22.12.2011 г. Постъпило е Заявление от председателя на УС на „ППК – Труд“ с. Помен с […]

Прочети

Тенорът на Държавна опера – Русе А. Александров е загиналият при ПТП в Беленско

„С огромна тъга ви съобщаваме за внезапно сполетялата ни голяма загуба! На 10 септември ни напусна нашият скъп колега Александър Александров, който през последните 13 години бе член на хора при Държавна опера – Русе. Изказваме своите съболезнования и съпричастност към мъката на близките му!Поклонението ще се извърши на 13.09.2019г. от 13:00 часа в църквата „Свети Георги“ гр.Русе.“, съобщават от […]

Прочети
ЕНЕРГО-ПРО

Профилактика спира ел. захранването на много места в Русе днес

Днес поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, от 08:30 ч. до 16:30 ч., ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Русе: Трафопостове: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307; Магазин за хранителни стоки БТ „ Кон” ООД бл. 9, Бензиностанция „OMV“, Автоцентър до OMV, Тото пункт бл. 6, Лаборатория „ Здраве”, “Велеса“ ЕООД, Еврофутбол, „Аники“/храна за […]

Прочети
Министърът на икономиката Н. Бадалъу: През октомври може да започне работата по строителството на летище в Гюргево

Над 100 проекта в Окръг Гюргево ще се финансират от националния инвестиционен фонд

Над 100 проекта в Окръг Гюргево ще се финансират от националния инвестиционен фонд. Това обяви министърът на икономиката и областен лидер на социалистите Николае Бъдалъу. Проектите са за подобряване състоянието на учебните заведения, водоснабдяване и канализация, пътища и пр. Предстои корекция на държавния бюджет, чрез която ще се отделят още пари за нуждите на кметствата, а освен това ще се […]

Прочети
1 2 3 4