Параходство Българско речно плаване АД държи вече близо 60 % от Порт Пристис ООД

Параходство Българско речно плаване АД, гр. Русe получи чрез прехвърляне от Балкантурс ЕООД, гр. Русе на 3 600 дружествени дяла от капитала на Порт Пристис ООД, гр. Русе . След прехвърлянето, разпределението на дяловете в основния капитал на Порт Пристис ООД, гр. Русе е следното: 1. Параходство Българско речно плаване АД, гр. Русе – 5 500 дяла 2. Галакси Пауър […]

Прочети
Зарядни станции за електромобили са изградени на централни места в Русе

4 зарядни станции ще монтира Община Гюргево

4 зарядни станции с общо 8 места за бързо зареждане на електрически МПС ще монтира Община Гюргево. За целта Министерството на околната среда предостави на общината 760 000 леи. Общо 92 млн. леи отделя по националната програма МОСВ в цяла Румъния. Сумата за една зарядна станция не може да надвишава 190 000 леи, а с отделените пари се покриват до […]

Прочети
1 2