Магията на Космоса в ОУ "Иван Вазов" - Русе

Магията на Космоса в ОУ „Иван Вазов“ – Русе

Космосът е магично място не само за стотици изследователи, но и за възпитаниците на ОУ „Иван Вазов“. След като преминаха през най-важните теми за Слънчевата система, космическите апарати и изследвания, съзвездия и галактики, петокласниците създадоха своите първи космически проекти по предмета Човекът и природата.Творчество и креативно мислене показаха при изработването на мултимедийни презентации, постери и макети на Слънчевата система от […]

Прочети
Какво пази РБ "Л. Каравелов" за Морската машинна школа

Какво пази РБ „Л. Каравелов“ за Морската машинна школа

Представители на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе участваха в днешната церемония по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на капитан-лейтенант Александър Конкевич на Флотската кула по случай 139-та годишнина от създаването на Първото морско и техническо училище в България. Събитието беше организирано от Областна администрация Русе, като домакин беше Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, […]

Прочети
Още нови книги за четящите хора на Русе

Още нови книги за четящите хора на Русе

Дни след приключването на дейностите по проекта за обновяване на фондовете си в размер на 22 хил. лева, Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ спечели и реализира втори проект по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на стойност 8700 лв. Краят на 2019 година беше напрегнат за нас, защото знаем, че за четящите хора новите книги никога не […]

Прочети
прасе месокомбинат

Забранява се движението на свине от и към животновъдни обекти и кланици на територията на цялата страна

От днес, 9 януари 2019 г., влиза в сила забрана за движението на свине от и към животновъдни обекти и кланици на територията на цялата страна. Мерките се предприемат заради влошената епизоотична обстановка. Забраната е в сила до извършване на официален контрол и надзор, доказващ отсъствие на вируса на Африканска чума по свинете (АЧС) в свинефермите, използваните транспортни средства и […]

Прочети

Приютът в Русе става Център за временно настаняване на бездомни лица и такива в риск

Община Русе е доставчик на социалната услуга „Приют“ за лица с капацитет 60 места, в гр. Русе, кв. „Тракция“, ул. „Тракция“ № 25, считано от 01.01.2013 г., съгласно Заповед № РД 01-49/11.01.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане /АСП/.  Предоставянето на социалната услуга е държавно делегирана дейност и се финансира от държавния бюджет съобразно определените стандарти за […]

Прочети
Над 270 души получиха помощ в УМБАЛ „Медика Русе“ по празниците

УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД изпълнява приватизационния си договор

Комисията за приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) на основание чл. 9, т. 18 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет Русе е осъществила през 2019 г. следприватизационен контрол по изпълнението на приватизационен договор от 21.10.2014 г. Предоставен e доклад от УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД с Вх. №30-4372-3/28.11.2019 г. относно изпълнението на […]

Прочети

Три приватизационни сделки на стойност 153 500 лева в Община Русе за година

Обектите, включени в Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2019 г., приет с Решение №1045/24.01.2019 г. на Общински съвет – Русе и допълнен с Решение №1062/21.02.2019 г. на Общински съвет – Русе са: Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества: Продажба на 560 бр. акции, собственост на Община Русе, представляващи 25% от капитала на „Агропродукт” АД, […]

Прочети
стадион дунав юли 2018

Преди година е извършено приемо-предаването на обекти от СК „Дунав“ на „РДС Инвест“ ЕАД

Концесионният договор за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Рус е сключен на 22.10.2018 г., за срок от 35 г. Концесионер е „РДС Инвест“ ЕАД, Русе. Предмет на концесията е проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи и дейности за […]

Прочети

„ФАКТОР ПЛЮС“ ЕООД се справя добре с концесията на спирките в Русе

Към 31.12.2018 г. Община Русе има сключени шест договора за предоставяне на концесия. Сред тях е договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градски транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 2, Пакет 2. Обект: Спирки на масовия градски транспорт на територията на Русе – 130 […]

Прочети

„Табак трафик“ ЕАД София се справя много добре с концесията на спирките в Русе

Към 31.12.2018 г. Община Русе има сключени шест договора за предоставяне на концесия. Сред тях е договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градски транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 1, Пакет 1. Обект: Спирки на масовия градски транспорт на територията на Русе – 130 […]

Прочети

Догодина изтича договорът за концесия на част от стадион „Локомотив“

Към 31.12.2018 г. Община Русе има сключени шест договора за предоставяне на концесия. Сред тях е договор за предоставяне на концесия на част от стадион „Локомотив” с концесионер „Аристон – С“ ООД – Русе. Концесионният договор е сключен на 16.02.2006 г., за срок от 15 г. Предмет на договора е предоставяне на концесионера особено право на ползване върху част от […]

Прочети

Концесионерът на подлеза до СЕТ изпълнява задълженията си

Към 31.12.2018 г. Община Русе има сключени шест договора за предоставяне на концесия. Сред тях е договор за предоставяне на концесия за извършване на дейност „Довършване изграждането на подлезите на централните магистрали на територията на гр. Русе и привеждането им във вид удобен за експлоатация. Обект: Подлез на бул. „Христо Ботев“ до „Печатни платки“ Концесионер: ЕТ „Иво Иванов – Ивона”, […]

Прочети
мръсен въздух пушеци горене на отпадъци

Ето какво се планира да прави временната комисия за въздуха в Русе

Чистотата на атмосферния въздух е от изключително значение за нашата община и за хората, живеещи в нея.  С особена сила това важи за малките деца, хората от третата възраст и страдащите от дихателни проблеми и белодробни заболявания. Проблемът стои пред нас, жителите на община Русе, от повече от тридесет години и все още не е решен. Още през 1987 г. […]

Прочети

Няма проявен интерес към приватизацията на „Баня-фурна” в кв. ДЗС

Общински съвет – Русе взе решение през юни миналата година да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63427.11.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 1938 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) и построената в него сграда с идентификатор […]

Прочети
междуградски автобус

Вижте кои автобуси няма да пътуват от и за Русе в понеделник поради протеста

Във връзка с организираните протестни действия на членовете на Конфедерацията на автобусните превозвачи на 13 януари 2020 г. (понеделник) ще бъде преустановен обществения превоз на пътници по редовните автобусни линии от Републиканската транспортна схема на Община Русе в направления и часове, както следва: 1.      Русе-Бургас – с часове на тръгване: –           от Русе – в 7,00 ч. и в 8,00 […]

Прочети

Осемнайсет души са завършили курса за воден спасител на БЧК в Русе за година

Осемнайсет души са завършили курса за воден спасител на БЧК в Русе през миналата година. Това съобщават от червенокръстката организация в града. От БЧК информират, че интерес към обучението има. Курсове за водни спасители на плувни басейни се организират ежегодно, като през 2018 г. са завършили 16 души. /Източник – БТА/

Прочети
Два антидекубитални дюшека дариха младежите от "Интеракт" на КОЦ - Русе

Два антидекубитални дюшека дариха младежите от „Интеракт“ на КОЦ – Русе

Днес в отделението по „Палиативни грижи“ на Комплексния онкологичен център младежите от „Интеракт“ дариха два антидекубитални дюшека. Средствата за закупуването им бяха събрани по време на женския благотворителен базар, който младите хора организираха в средата на декември. Идеята им беше да подпомогнат болнолежащите пациенти на диспансера. Инициативата им е част от Националната кампания „Купи и дари“ на младежите от „Интеракт […]

Прочети
32 съдебни заседатели положиха клетва в Окръжен съд - Русе

32 съдебни заседатели положиха клетва в Окръжен съд – Русе

Новите съдебни заседатели към Окръжен съд – Русе за мандат 2020-2023 година положиха клетва на специална церемония в Мраморната зала на Съдебната палата в града. Пред Общото събрание на съдиите те се заклеха да прилагат точно Конституцията и законите на Република България, да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдат безпристрастни, справедливи и да пазят тайната на […]

Прочети
Честваха 139-та годишнина от създаването на Първото морско и техническо училище в България

Честваха 139-та годишнина от създаването на Първото морско и техническо училище в България

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев участва в днешната церемония по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на капитан-лейтенант Александър Конкевич по случай 139-та годишнина от създаването на Първото морско и техническо училище в България. „Само месеци след като се бяхме събрали тук, за да открием паметната плоча на капитан-лейтенант Александър Конкевич, ние сме отново на […]

Прочети
Туризмът и екоземеделието крият потенциал за развитието на община Ценово

Туризмът и екоземеделието крият потенциал за развитието на община Ценово

Туризмът и екологичното производство на селскостопанска продукция имат огромен потенциал и ще са от полза на развитието на община Ценово. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на Общия устройствен план. За да изразят своята позиция по актуалните въпроси за бъдещето на населените места дойдоха кметът на община Ценово д-р Петър Петров, кметове на населени места, ръководители на институции, […]

Прочети
камери трафик русе център за контрол

Над 280 нови камери на ключови кръстовища следят за трафика и сигурността на гражданите

На 30 натоварени кръстовища в града вече работят 282 камери за видеонаблюдение – 232 от тях са стационарни трафик камери, а 50 са въртящи се на 360 градуса за панорамно наблюдение. Надградената  интелигентна транспортна система дава възможност да се проследява трафика на движението на преминаващите автомобили и натовареността в зоните на кръстовищата. С нейна помощ се проследява спазването на графиците […]

Прочети
математическа гимназия русе мг

Ученици от МГ „Баба Тонка“ – Русе ще участват в международна олимпиада в Казахстан

Престижните международни състезания по природни науки за 2020 вече започват. Български ученици от 7 училища в страната, сред които и МГ “Баба Тонка”, заминаха за участие в силната международна Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика в Алмати, Казахстан. Да им пожелаем успех!

Прочети

Чанта с лични вещи е открадната от русенски автомобил

На 09.01.2019 г. за времето от 00:40 часа до около 10:00 часа в Русе от паркиран пред бл. „Димитър Полянов“, намиращ се на ул. „Муткурова“, лек автомобил „Сеат Алхамбра“, чрез отваряне на задна врата е извършена кражба на чанта с лични вещи. Нанесените щети са в размер на около 700 лева. По случая е образувано досъдебно производство.

Прочети

Валентин Йорданов ще бъде специален гост за награждаването на спортния елит на Русе

Тържественото награждаването на победителите в анкетата на „Утро“ и община Русе за най-добрите спортисти и треньори на 2019 година ще се състои на 15 януари от 11 часа в зала „Европа“ на Доходното здание. Тогава финалистите от Топ 10 ще бъдат поздравени и наградени от кмета Пенчо Милков, главния редактор на „Утро“ Младен Любенов и други официални лица.Специален гост на […]

Прочети
банкомат теглене на пари

Нови минимални заплати в България и Румъния

От 1 януари минималната заплата в Румъния става 2230 леи или 466 евро на месец. Детските надбавки нарастват двойно, а от септември с 40% ще бъдат увеличени пенсиите в страната. Минималната пенсия в Румъния е 145 евро, а средната 270 евро. Родителите на деца на възраст от 2 до 18 години вече ще получават 63 евро. В Румъния данъчната политика […]

Прочети

ОДБХ – Русе издаде предписание за некоректно етикетиране на мед

БАБХ насочи за унищожаване 44 кг и 700 гр. мед за нарушения при етикетирането. Търговци в страната ще трябва да доказват произхода на още 62,77 кг мед, които не са били придружени от документите, изисквани по регламент, некоректно етикетирани и без идентификационна маркировка. Издадени са 3 предписания на територията на ОДБХ Кюстендил, Русе и София област за некоректно етикетиране, липса […]

Прочети

Държавната агенция за закрила на детето проучва случай на насилие в училище в Русенско

Държавната агенция за закрила на детето проучва случай на насилие между две ученички в СУ „Христо Ботев“ в град Глоджево, област Русе. Това съобщиха от отдел „Мониторинг и контрол – Северен“ в Русе към Държавната агенция за закрила на детето. Скандалът, съпроводен с физически сблъсък, станал вчера в учебното заведение между две момичета – на 14 и на 15 години. […]

Прочети
румънски леи пари румъния

Само за 2 дни в бюджета на Община Гюргево влязоха 410 000 леи от местни данъци и такси

Само за 2 дни /от 6 до 8 януари тази година/ в бюджета на Община Гюргево влязоха 410 000 леи от местни данъци и такси. Според директора на дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Гюргево Лауренциу Цинтя, 362 физически лица са се разплатили напълно за дължимите местни данъци, както и 16 юридически лица. За да се избегнат опашките за […]

Прочети