русенски университет ректорат

Русенският университет ще е домакин на международна среща по програмата „Хоризонт Европа“ 2021 – 2027

На 21 и 22 януари Европейската комисия, Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и научните изследвания на Република Румъния ще организират съвместно публични консултации като част от процеса на съвместно проектиране на следващата Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Домакин на събитието е Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Прочети
ФК "Дунав" - ФК "Славия" - 0:0

ФК Дунав (Русе) привлича крилото на Спартак (Варна) Филип Колев

Юношеският национал Филип Колев най-вероятно ще продължи кариерата си в Дунав. Крилото, което през есента беше даден под наем в Спартак (Варна), сега ще бъде преотстъпен в Русе. Филип Колев, който е роден през 2001 година, ще бъде четвъртото зимно попълнение на Дунав през тази зима. Те вече взеха Петко Цанков и Юлиан Ненов от Берое, а Митко Митков пристигна […]

Прочети
Кампанията "Купи и дари" на Интеракт клуб Русе стигна до стотици семейства в региона

Кампанията „Купи и дари“ на Интеракт клуб Русе стигна до стотици семейства в региона

На 20. и 21.12.2019 г. ИАК „Русе“ организира за осма поредна година кампанията „Купи и дари“. Началото ѝ беше поставено на 28 ноември с ежегодния концерт „Семейството – уют и топлина“, в който стотици русенци дариха дрехи, играчки и книги. През декември 2019 г. „Купи и дари“ се проведе в магазините на Кауфланд, ЦБА и Метро, които за поредна година […]

Прочети
Общинските съветници потвърдиха безлихвен заем на Община Ценово по проект

Предстои публично обсъждане на стратегия и годишна програма за управление на общинските имоти в Ценово

Община Ценово съобщава на всички жители на общината, че на 15.01.2019 г. от 9.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ценово, ще се проведе публично обсъждане на: 1. Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на община Ценово за периода 2019г. – 2023г.  2. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово […]

Прочети
Четири детски градини в община Ценово работят по проект

Детските градини и яслите в Община Ценово стават безплатни от тази година

Община Ценово съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с внасянето на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово и съгласно изискванията на чл.26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от […]

Прочети
Ученици поздравиха кмета и неговия екип в Сливо поле по повод Коледа

Минимален ръст на заплатите на кметовете в Община Сливо поле

Общински съвет – Сливо поле, считано от 01.01.2020 г., определя размер на индивидуалната основна месечна заплата на кметовете на кметства от Община Сливо поле, както следва: Кмет на кметство Бабово                           1008.00 лева; Кмет на кметство Борисово                       1008.00 лева; Кмет на кметство Кошарна                        1008.00 лева; Кмет на кметство Юделник                       1008.00 лева; Кмет на кметство Стамболово                   1008.00 лева; Кмет на кметство […]

Прочети

Детските ясли и градини в Община Сливо поле вече са безплатни

Общински съвет – Сливо поле прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле, както следва: §1.Чл. 28 се изменя така: „За ползване на детски ясли и целодневни детски градини, родителите или настойниците не дължат месечни такси.“ §2. Чл. 29 се отменя.

Прочети

9000 лева ще отдели от новия бюджет за джудото и водомоторния спорт Община Сливо поле

Общински съвет – Сливо поле прие следните нормативи за разработване на бюджета на Община Сливо поле за 2020 г.: Утвърждава численост на персонала за дейност «Спортна база» – 3 бр. Приема субсидии за организации с нестопанска цел:             2.1. Спортен клуб по борба и джудо „Дунав” Сл.поле – 4 000 лв. –  за командировки, екипи, горива, нощувки, храна, транспорт, разходи […]

Прочети
Общините Сливо поле

Запис на заповед за близо 14 хил. лева ще издаде Община Сливо поле по проекта за патронажната грижа

На основание чл.21, ал.1 т.10 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 6 от партньорско споразумение № Д – 66 от 11.02.2019 г. между Община Русе и Община Сливо поле по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0117-C01 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе […]

Прочети
магистрала път асфалт лято

През тази година ще бъдат обявени поръчките за проектиране и строителство и за строителен надзор на автомагистралата Русе – Велико Търново

Реализацията на проекта за строителство на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ е един от основните приоритети, свързани с изграждането на модерна инфраструктура в Северна България. Ангажиментът, който правителството пое се изпълнява в момента с подготовката и изпълнението на двата стратегически инфраструктурни проекта,  доизграждането на АМ „Хемус“ и строителството на АМ „Русе – Велико Търново“. Знаем, че проектът е от изключителна […]

Прочети
1 2 3 4