Сава Савов ВиК Русе управител вода

Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Русе ще приеме бюджета за 2020 година

Съгласно разпоредбата на чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от Асоциация по ВиК, доколкото собствеността спрямо ВиК системите и съоръженията в границите на обособената територия е разпределена между Държавата и общините, респ. между няколко общини. На основание чл. 198в, ал. 1 ЗВ, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 1 […]

Прочети
51 общински съветници в Русе положиха клетва сега

2 незастроени общински имота в Тетово ще бъдат продадени на търг за над 19 хил. лева

Общинският съвет даде днес своето съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост: 1. Незастроен поземлен имот №800.1565 в кв. 119 по Кадастралния план на с. Тетово, община Русе, с адрес с.Тетово, ул. „Генерал Столетов“ №30, с площ 985 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, […]

Прочети

Договорът на управителя на Медицински център 1 – Русе ще бъде продължен с 3 години

Договорът за управление на управителя на „Медицински център – 1- Русе” ЕООД  д-р Стоян Ненков Стоянов изтича на 30.03.2020 г. През тригодишния период на управление, дружеството е изпълнило заложените в бизнес програмата си стратегически цели, като успешно развива дейността си на лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ на населението на гр. Русе, осъществявайки профилактика, диагностика и лечение в областта […]

Прочети
пенчо милков

Кметът на Община Русе представи програмата за управление през новия мандат

В изпълнение на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, представи на вниманието на общинските съветници Програма за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г., наричана за краткост „Програмата“. Програмата е разработена в съответствие с: Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе 2017-2023 г. Дейностите/проектите, които са в процес на реализация; Възможностите […]

Прочети
Ирански гражданин е задържан на Дунав мост 1

Ирански гражданин е задържан на Дунав мост 1

39 – годишен ирански гражданин е задържан на Дунав мост 1 на 20 февруари в 02.00 часа през нощта. Той е представил за проверка на смесения българо – румънски граничен екип българска лична карта в качеството си на пасажер в микробус. Проверката на документа е показала, че е фалшив и при разпита мъжът обяснява, че е получил „документа“ от българин, […]

Прочети

Служителите на ИАРА в Русе иззеха над тон и половина риба при акция

Служители на сектор „Рибарство и контрол“ Русе към отдел „Рибарство и контрол“ – Централен Дунав извършиха проверка в склад за риба в град Тутракан. При проверката е забелязан микробус, от който се разтоварва риба (бял и пъстър толстолоб). Общото тегло на рибата е 1 576 кг. Не бяха представени документи за произход на рибата и ветеринарно свидетелство. Съставени са три […]

Прочети
Обърнат турски камион блокира за близо половин час пътя от Гюргево за Букурещ

Обърнат турски камион блокира за близо половин час пътя от Гюргево за Букурещ

Турски камион блокира за около половин час вчера следобед национален път № 5 от Гюргево за Букурещ. Обръщането му в крайпътната канавка е станало в непосредствена близост до известна строителна фирма в село Кълугерени. След изтеглянето на камиона, същият е паркиран в близост до лицея „Витязът Михай“ в селото. Водачът не е пострадал, но щетите по камиона са очевидни.

Прочети
1 4 5 6