СП "Хартиен свят" ще участва в благотворителен базар в Мол Русе

СП „Хартиен свят“ ще участва в благотворителен базар в Мол Русе

Заповядайте на благотворителен базар в Мол Русе от утре до неделя (05.03.2020-08.03.2020) и търсете щанда на СП „Хартиен свят“. Благотворителният базар е с тема „8-ми март“. Заповядайте и зарадвайте своите майки, баби и специални дами с оригинални подаръци! Очакваме ви!

Прочети
вирус

Повече от 30 души в Русенско са под домашна карантина

Повече от 30 души в Русенско, пристигнали основно от Италия, са под домашна карантина от различен период, съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция в крайдунавския град д-р Маргарита Николова. /Източник – БТА/

Прочети
община русе

Има проявен интерес към закупуването на „Баня – фурна“ в кв. ДЗС

С Решение №42/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе е приет Годишния план за приватизация на общинска собственост (ГПП) през 2020 г. Като т. 2.5 в ГПП е включен общински поземлен имот, с адрес в град Русе, кв. ДЗС, ул. „Чинар“. С Решение №889/20.12.2014 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на поземлен имот с идентификатор […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

ОД на МВР – Русе ще получи няколко общински имота за безвъзмездно ползване

В общинската администрация са постъпили писма с рег. №336000-4188 от 2019 г. от Областна дирекция на МВР – Русе и вх. № 04-41-1/28.01.2020 г. от Министъра на вътрешните работи на Република България, с които изразяват желание да бъдат предоставени безвъзмездно, за управление недвижими имоти – общинска собственост, за срок от 10 г. за изпълнение функциите на Областна дирекция на МВР […]

Прочети
Световния ден на кучето

Приютът за безстопанствени животни в Русе ще има видеонаблюдение

Във връзка с повишаване ефективността на контрола и в съответствие на Наредба №41/10.12.2008г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и предлагат домашни любимци, към пансиони и приюти за животни и постъпила Докладна записка от Директора на ОП „Комунални дейности” за изграждане на система за видеонаблюдение, за нуждите на „Общински приют за безстопанствени животни”, кметът на Община Русе […]

Прочети
платформа за инвалиди зала дунав 2

Община Русе ще придобие робот за асистирано изкачване на стълби за социален дом

Началник отдел „Социални дейности” направи доклад до кмета на Община Русе за закупуване на мобилно устройство за асистирано изкачване на стълби, осигуряващо достъпност за хора с инвалидна количка за сграда общинска собственост, в която се предоставя социална услуга „Приют” за лица с адрес: гр. Русе, кв. „Тракция”, ул. „Тракция” №25. Устройството ще създаде необходимите условия и функционално ще обезпечи достъпността […]

Прочети
Държавна опера - Русе представя "Мефистофел"

14 хил. лева ще получи Държавна опера – Русе за изработката на декори за „Мефистофел“

Във връзка с писмо вх. № 48-13-5/11.02.2020г. от директора на Държавна опера – Русе за необходимост от допълнителни  средства за изработване на декори и костюми за предстоящата премиера на операта „Мефистофел“, кметът на Община Русе предлага на общинските съветници да направят корекция на бюджета в увеличение на годишната субсидия чрез §6102 „Предоставени трансфери“ за Държавна опера – Русе в размер […]

Прочети
контейнер за текстил

В Русе ще има контейнери за събиране на текстил

Община Русе има сключен договор за сътрудничество от 23.08.2019 г. с „Хюманита“ АД, във връзка с участието на дружеството по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ОС „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Стартирането на организацията по събиране на текстил на територията на гр. Русе ще започне след приключване на АДБФП […]

Прочети
сметище русе

Ден преди Нова година е издадено разрешително за ползване на рекултивираното депо в Русе

В съответствие с Наредба № 8/24.08.2004 год., депото е класифицирано като депо за неопасни отпадъци. Обектът – предмет на договора, е с площ от 288.972 дка. При многогодишната експлоатация, тялото на депото е достигнало дебелина до 23 m, като освен битовите, на площадката му са били депонирани и гудронови отпадъци. Община Русе има сключен договор №ЗОП-30/ 19.05.2014 г. с Обединение […]

Прочети
1361 тона отпадъци почистиха служители на общинските предприятия “Паркстрой“ и „Комунални дейности“ в района на „ Сарайския мост“

Близо 1000 тона отпадъци от замърсени общински терени събра ОП „Паркстрой – Русе“

Дейността на ОП „Паркстрой – Русе“, която по същество се отнася за настоящият отчет е ориентирана косвено по изпълнението на някои от стратегическите цели. През 2019 г. се извършиха дейности по премахване на нерегламентирани сметища и замърсени общински терени на територията на града, възложени с писма от Община Русе. Почистени са 56 броя сметища и замърсени терени, като количеството на […]

Прочети
1 2 3 6