СП "Хартиен свят" ще участва в благотворителен базар в Мол Русе

СП „Хартиен свят“ ще участва в благотворителен базар в Мол Русе

Заповядайте на благотворителен базар в Мол Русе от утре до неделя (05.03.2020-08.03.2020) и търсете щанда на СП „Хартиен свят“. Благотворителният базар е с тема „8-ми март“. Заповядайте и зарадвайте своите майки, баби и специални дами с оригинални подаръци! Очакваме ви!

Прочети
вирус

Повече от 30 души в Русенско са под домашна карантина

Повече от 30 души в Русенско, пристигнали основно от Италия, са под домашна карантина от различен период, съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция в крайдунавския град д-р Маргарита Николова. /Източник – БТА/

Прочети
стадион дунав юли 2018

Ще бъде изменен договорът за концесия на спортен комплекс „Дунав“

С Договор от 22.10.2018 г. е предоставена концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе, с концесионер „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр. Русе. От концесионера е постъпило искане за изменение на границите на урегулиран поземлен имот (УПИ) – спортен комплекс и озеленяване в кв.657 по […]

Прочети
община русе

Има проявен интерес към закупуването на „Баня – фурна“ в кв. ДЗС

С Решение №42/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе е приет Годишния план за приватизация на общинска собственост (ГПП) през 2020 г. Като т. 2.5 в ГПП е включен общински поземлен имот, с адрес в град Русе, кв. ДЗС, ул. „Чинар“. С Решение №889/20.12.2014 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на поземлен имот с идентификатор […]

Прочети
община русе

Предстои приватизация на общинска търговска сграда по ул. „Доростол“

С Решение №42/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе е приет Годишния план за приватизация на общинска собственост (ГПП) през 2020 г. Като т. 2.9 в ГПП е включен общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, с адрес в град Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №106. Имотът е частна общинска собственост и представлява сграда с идентификатор 63427.1.283.2 (шестдесет […]

Прочети
ФК "Черно море" победи "Дунав" в Русе

ФК „Дунав“ отново иска да подпише спонсорски договор с Община Русе

В община Русе постъпи предложение от ПФК „Дунав“ с ЕИК 205642904, представлявано от Симеон Симеонов за подписване на договор за спонсорство между община Русе и футболния клуб за 2020 година. Предложението е футболния клуб да промотира  и популяризира Община Русе пред обществеността, бизнеса и пред широката публика на всички предстоящи национални и международни срещи на отбора чрез посочен пакет от […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

ОД на МВР – Русе ще получи няколко общински имота за безвъзмездно ползване

В общинската администрация са постъпили писма с рег. №336000-4188 от 2019 г. от Областна дирекция на МВР – Русе и вх. № 04-41-1/28.01.2020 г. от Министъра на вътрешните работи на Република България, с които изразяват желание да бъдат предоставени безвъзмездно, за управление недвижими имоти – общинска собственост, за срок от 10 г. за изпълнение функциите на Областна дирекция на МВР […]

Прочети

Променят русенската общинска наредба за лепенето на печатни произведения върху общински афишни колони

Бяхме сигнализирани от граждани, че върху общинските афишни колони и обществени информационни табла се лепят печатни реклами /афиши/ само на една фирма, която със своите материали заема цялата площ на таблата, споделят група общински съветници в Русе. Имаме информация, че при опит да бъде разлепена реклама на културните институции в града – Драматичен театър „Сава Огнянов“, Държавна опера „Русе“, Държавен […]

Прочети
Световния ден на кучето

Приютът за безстопанствени животни в Русе ще има видеонаблюдение

Във връзка с повишаване ефективността на контрола и в съответствие на Наредба №41/10.12.2008г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и предлагат домашни любимци, към пансиони и приюти за животни и постъпила Докладна записка от Директора на ОП „Комунални дейности” за изграждане на система за видеонаблюдение, за нуждите на „Общински приют за безстопанствени животни”, кметът на Община Русе […]

Прочети
платформа за инвалиди зала дунав 2

Община Русе ще придобие робот за асистирано изкачване на стълби за социален дом

Началник отдел „Социални дейности” направи доклад до кмета на Община Русе за закупуване на мобилно устройство за асистирано изкачване на стълби, осигуряващо достъпност за хора с инвалидна количка за сграда общинска собственост, в която се предоставя социална услуга „Приют” за лица с адрес: гр. Русе, кв. „Тракция”, ул. „Тракция” №25. Устройството ще създаде необходимите условия и функционално ще обезпечи достъпността […]

Прочети
1 2 3 7