община две могили

Кметът на Община Две могили представи мерките за борба с коронавируса

Кметът на Община Две могили и ръководител на общинския оперативен щаб Божидар Борисов изясни днес предприетите мерки и действия от Община Две могили по указанията на Националния щаб за борба с коронавируса и във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с усложняващата се обстановка, свързана […]

Прочети

Близо 160 декара в Помен ще продаде на търг Община Две могили

Проявен е интерес към два броя имоти частна общинска собственост с НТП „нива” в землището на село Помен с обща площ от 159.613 дка. Имотите в момента са силно захрастени, пустеещи и не са обработвани от приблизително 15 години. Имотите са включени в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година. Данъчната оценка на имотите е […]

Прочети

56 са под карантина в Община Две могили

Мирослав Дамянов – Началник на РУ – Две могили, коментира днес пред общинските съветници: „Ангажиментът на служителите от РУ – Две могили е свързан със спазването на заповедите на Кмета на Общината. Водещата служба тук е РЗИ, които ежедневно ни подават справки с информация и предписания за работа с определени граждани. До вчера, 16 ч., под карантина са общо 56 […]

Прочети
Самотни възрастни хора и бедни семейства търсят помощта на БЧК - Русе

Самотни възрастни хора и бедни семейства търсят помощта на БЧК – Русе

В последните няколко дни в БЧК – Русе се получават множество обаждания от самотни възрастни хора и бедни семейства с деца, които имат нужда от хранителни продукти! Всеки желаещ може да направи хуманен жест, като дари траен хранителен продукт в количка с логото на кампанията в магазини БИЛЛА. С дарените продукти ще подготвим хранителни пакети,които ще дарим до дома на […]

Прочети
Русенският университет дари още предпазни медицински шлемове, изработени на 3D принтери

Русенският университет дари още предпазни медицински шлемове, изработени на 3D принтери

Днес, 27 март (петък) 2020 г., Русенският университет продължи да предоставя предпазни шлемове на медицинските работници в региона. Новоизработените 3D маски в русенската Алма Матер бяха дарени от ректора чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев  на: Медицински център „Медик Консулт“, получени от собственика д-р Иво Раданов; „Акушеро-гинекологичен комплекс“ към УМБАЛ КАНЕВ АД; „Център за спешна медицинска помощ“ – Дружба, получени от […]

Прочети
страница агенция по заетостта

Д РСЗ – Русе: Спират да текат нормативно определените срокове за осигурените лица за периода на извънредното положение

Агенцията по заетостта информира своите настоящи и бъдещи клиенти, че със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, нормативно определените срокове за осигурените лица, каквито са повечето останали без работа, спират да текат за периода на извънредното положение. Заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения могат да се подават по електронен път или чрез […]

Прочети

Общественият посредник в Две могили отчете работата си през 2019-а

  Съгласно разпоредбите на чл. 28 от Правилник № 5 за организацията и  дейността на Обществения посредник, действащ на територията на Община Две могили, Област Русе, приет  от Общинския съвет с Решение №109 по Протокол № 10/28.03.2008 с последващи изменения и допълнения, бе внесен за разглеждане и приемане отчет за дейността на Обществения посредник за 2019 година. Общественият посредник е нeзависима […]

Прочети

ОА – Русе даде положително становище за авариен ремонт на детската градина в Бъзовец

Днес бяха извършени промени по бюджета на Община Две могили към 01.04.2020 г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020 година. Добавя се нов обект „Авариен ремонт на Детска градина в УПИ V, кв.32 по плана на село Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе” на стойност 6970 лв. Получено е положително становище от Областна администрация – Русе за […]

Прочети
ОП "Комунални дейности" - Сливо поле впечатли с уникални метални модели

ОП „Комунални дейности“ – Сливо поле впечатли с уникални метални модели

ОП „Комунални дейности“ – Сливо поле впечатли с уникални метални модели. Механикът на дружеството е изработил верижни трактори от непотребни метални елементи. Борислав Борисов е вложил въображение, цялото си старание, а както се вижда и талант в проектирането и изработката.

Прочети
Още двама са настанени в Инфекциозно отделение на УМБАЛ "Канев" - Русе със съмнения за коронавирус

Здравният министър издаде заповед, с която определя лечебните заведения, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19

Министър Кирил Ананиев издаде Заповед № РД-01-159 , с която определя лечебните заведения и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19. В заповедта е посочено кои лечебни заведения извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние и кои лечебни заведения обслужват пациенти с COVID-19 в състояние, изискващо интензивно лечение. В […]

Прочети
1 2 3 4