Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП – Сеново с проект по фонд „Социална закрила“

Кметът на Община Ветово бе упълномощен от общинските съветници да кандидатства за финансиране пред фонд „Социална закрила” към МТСП за закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Сеново, Община Ветово. Ще бъдат осигурени средства в размер до 4000 лева, представляващи 10% от стойността на проекта от Бюджет 2020 г. Общински съвет – Ветово гарантира, […]

Прочети
Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Общинско помещение в Писанец ще бъде предоставено под наем за дрогерия

Общински съвет – Ветово даде своето съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дрогерия“ с площ 16.00 кв.м., разположен на I етаж в Масивна двуетажна сграда „Здравен дом“ – село Писанец, находяща се в УПИ I, кв. 26 по плана на село Писанец, община […]

Прочети
Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Община Ветово ще дофинансира училища с паралелки с пълняемост под определения минимум за тази учебна година

Общински съвет – Ветово разреши функционирането на паралелки с пълняемост под определения минимум за учебната 2019/2020 година в следните общински училища: СУ “Васил Левски” с ПП – гр. Ветово: 5а клас – 15 ученици; 5б клас – 16 ученици; 7а клас- 17 ученици; 8а клас- 15 ученици; 8б клас – 16 ученици; 10 клас – 15 ученици; 11 клас – […]

Прочети
Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Община Ветово оповести мерките за противодействие разпространението на коронавирус

На територията на община Ветово е организирано спазването на противоепидемичните мерки, каза кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед. Заедно с екипа си той коментира в подробности какво е направено досега: Издадена е Заповед на кмета на Община Ветово на 09.03.2020 г., с която се ограничават масовите мероприятия, в които участват деца, преустановяват се посещенията на културни мероприятия и препоръки […]

Прочети
Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Готов е проект на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово

Готов е проект на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово. Вносител на предложението до Общински съвет – Ветово е кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед. Ето и съображенията му:

Прочети
Как сдружение „Еквилибриум“ мобилизира ресурси за подкрепа на най-уязвимите деца и техните семейства

Как сдружение „Еквилибриум“ мобилизира ресурси за подкрепа на най-уязвимите деца и техните семейства

След въвеждане на извънредното положение на 13 март, основната ни грижа беше да обезпечим 6-те резидентни услуги (центрове за настаняване от семеен тип) с персонал, храна и дезинфектанти. Всички грижещи се и шофьорите ни са над 60 години и с много съпътстващи заболявания. Маски нямаше, дезинфектантите и ръкавиците поскъпнаха тройно и трудно се намираха. Имаше опасност хората от персонала да […]

Прочети
Уебинар за две процедури по ОП „Околна среда“ 2014- 2020 на ОИЦ - Русе

Областният информационен център – Русе организира уебинар на тема „Новостите в регионалното планиране, основополагащи документи“

На 13 април 2020 г., понеделник, от 14:30 часа, Областният информационен център – Русе организира уебинар на тема „Новостите в регионалното планиране, основополагащи документи“:– Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030– Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.– Изменения и допълнения на Закон за регионалното развитие– Проект на „Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво […]

Прочети
бул липник ремонт март

Въвежда се временна организация на движението по бул. „Липник“

Във връзка с изпълнението на обект: „Рехабилитация на бул. „Липник“ от кръговото кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ, гр. Русе“ от 14.04.2020 г. до 05.05.2020 г. се затваря за движение на превозни средства южното платно на булевард „Липник“ в участъка от ул. „Иван Ведър“ до кръговото кръстовище при пътен възел Николово. Движението на автомобили в участъка […]

Прочети
разбит път дупки русе кубрат ново село червена вода

Пътят Русе – Кубрат – Дулово ще бъде ремонтиран по ОПРР

Допълнителни отсечки от второкласната и третокласна републиканска пътна мрежа ще бъдат ремонтирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по процедурата „Регионални пътища“ по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура”. Бенефициент по процедурата е Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Увеличеният размер на средствата по нея предоставя възможност да бъдат рехабилитирани до 6 допълнителни пътни отсечки от приоритизирания списък на […]

Прочети
1 2 3 5