В едномесечен срок се представят мотивирани становища или възражения по проекто-заповедта на защитена зона BG0000529 „Мартен - Ряхово“

В едномесечен срок се представят мотивирани становища или възражения по проекто-заповедта на защитена зона BG0000529 „Мартен – Ряхово“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаBG0000529 „Мартен – Ряхово“. Защитената зона е разположена в землищата на с. Сандрово, гр. Мартен, община Русе, област Русе, гр. Сливо поле […]

Прочети
РИОСВ - Русе: Птиците в езерото Сребърна са в размножителен период

РИОСВ – Русе: Птиците в езерото Сребърна са в размножителен период

Защитените видове птици в поддържан резерват „Сребърна“ са в размножителен период. В момента най-активни са представителите на смесената колония от чапли, които мътят. На поколение се радват сивите гъски, които обучават малките си във важни умения за съществуването на вида. Вероятно и къдроглавите пеликани обгрижват  малки, като се има предвид, че загнездиха след втората половина на месец февруари. Тази година […]

Прочети
топла вода чешма

Реконструкция нарушава нормалното водоподаване в Батин и Обретеник на 4 май

Поради реконструкция на водопроводната мрежа на 04.05.2020 г. ще бъде нарушено нормалното водоподаване: от 09:00 до 12:00 ч. в с. Обретеник (общ. Борово), на абонатите в района на ул. „П. Р. Славейков“; от 12:00 до 14:00 ч. в с. Батин (общ. Борово), на абонатите по ул. „Хан Аспарух“. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за проявеното разбиране.

Прочети
Над 90 семейства получиха хранителни пакети от БЧК - Русе

Над 90 семейства получиха хранителни пакети от БЧК – Русе

Над 90 русенски семейства получиха хранителни пакети в офиса на Български Червен кръст в края на седмицата. Одобрените уязвими лица до този момент не са били обхванати в различните хранителни програми. Дарените хранителни продукти са осигурени от общинските съветници на ПП ГЕРБ в град Русе. В разпределението, пакетирането и раздаването на индивидуалните пакетите от първа необходимост – захар, брашно, олио, […]

Прочети

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши районният прокурор Веселка Събева

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ангел Стефанов Атанасов – прокурор в Районна прокуратура – Сандански, Пенка Стоянова Стойкова – прокурор в Районна прокуратура – Сливен, Катя Георгиева Стаменова – Христова – прокурор в Районна прокуратура – Сливен, Мая Кирилова Христева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Пламен Георгиев Георгиев – прокурор […]

Прочети

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ окръжният прокурор Пламен Петков

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 234 от ЗСВ повиши по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ Георги Николов Николов – прокурор в Софийска районна прокуратура, Недко Йорданов Русев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол, Йордан Сталев Дичев – прокурор в Апелативна прокуратура – Бургас, Пламен Йорданов Петков – прокурор […]

Прочети
община две могили

Здравословното състояние на децата в Община Две могили е добро

На територията на общината има 4 детски заведения, в т.ч. 2 ДГ с 2 филиала, 3 учебни заведения, в т. ч. едно ОУ, едно СУ и една ПГ. Една детска ясла със записани към месец декември 2019 г. 9 деца. Към настоящият момент броят на децата е 14. Всички заведения имат медицински кабинети и обслужващи децата медицински специалисти. Съгласно Наредба […]

Прочети
Благодарение на "Център Динамика" продължава работата на ЦСРИ в Щръклево в извънредното положение

Благодарение на „Център Динамика“ продължава работата на ЦСРИ в Щръклево в извънредното положение

В условията на извънредно положение и противоепидемични мерки в Цeнтъра за социална рехабилитация и интеграция  – с. Щръклево към Сдружение „Център Динамика” и през април продължиха дейностите, заложени в месечната програма на социалната услуга. Сформираните мобилни екипи посещаваха  домовете на потребителите, за да проследяват актуалното им здравословно състояние, закупуват лекарства и стоки от първа необходимост с цел ограничаване на възможностите […]

Прочети
община две могили

9 деца са настанени в 5 приемни семейства в Две могили

Последица от бедността е нарушаване на правата на децата и лишаването им от равни възможности за бъдещо развитие. Бедността е ситуация, при която детето има стандарт на живот, който не допринася за неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие. Рискът от бедност е най-голям в семействата с един родител, многодетните семейства и децата от уязвимите групи. В изпълнение на […]

Прочети
кпп

Трима русенци ще бъдат осъдени за неверни декларации на КПП-та в града

3 досъдебни производства са образувани вчера по описа на Първо РУ за посочване на неверни обстоятелства в декларациите, предоставяни от граждани при преминаване на КПП, изградени във връзка с извънредното положение.  В хода на извършваните проверки от служители на ОД на МВР – Русе е било изяснено, че трима граждани са декларирали неверни данни в попълнените от тях декларации, които са […]

Прочети
1 2 3 4 5 85