РТВЦ Русе е третият по реда на откриването регионален център на БНТ

РТВЦ Русе е третият по реда на откриването регионален център на БНТ

На 7 май руският физик Александър Попов представя своето откритие – първият радиоприемник. Затова този ден се чества като Ден на радиото и телевизията. Регионален телевизионен център в Русе е създаден с Постановление № 80 на Министерския съвет от 12 февруари 1973 година. Реално дейността му започва на 7 ноември 1972 година, когато смесен екип специалисти от централата на БНТ […]

Прочети
Агенцията по заетостта: Отново на работа? Подгответе се от вкъщи!

Агенцията по заетостта: Отново на работа? Подгответе се от вкъщи!

⏰ Отново на работа? Подготвeте се от вкъщи! Знаем, че на мнозина от Вас предстои да сменят домашната среда с работна. Независимо дали сте останали вкъщи по време на извънредното положение или пък сте преминали в редиците на търсещите нова работа – завръщането към редовния трудов режим почти винаги е свързан с известни притеснения. Социалната изолация, липсата на ритмични задължения […]

Прочети
Държавна Опера Русе

Поздрав за Деня на Европа в Русе

На 9-ти май, точно в 18.00 часа, на площада пред Русенската опера ще прозвучат първите акорди на Деветата симфония на Бетовен. Тя е поздрав към всички русенци, избран от Международно дружество „Елиас Канети“ и Държавна опера – Русе за Деня на Европа. За да бъдат спазени всички правила, наложени от извънредното положение, музиката ще звучи на запис. Запис, който по […]

Прочети
В навечерието на 8 май Русенската Червенокръстка организация благодари на всички дарители

В навечерието на 8 май Русенската Червенокръстка организация благодари на всички дарители

Русенската Червенокръстка организация изказва своята дълбока признателност и благодарност към всички дарители, партньори и кметове от населени места на Област Русе, с чиято подкрепа бяха предоставени над 1200 хранителни пакета и маски за многократна употреба в ситуацията на извънредно положение в Република България в резултат на пандемията от COVID – 19 . Този хуманен жест е проява на благородство и […]

Прочети
В навечерието на 8 май Русенската Червенокръстка организация благодари на всички дарители

БЧК – Русе оповести наградените по повод 8 май – Ден на червения кръст и червения полумесец + списък

Днес бяха оповестени наградените с червенокръстки отличия по случай 8 май – Ден на червения кръст и червения полумесец за 2020 година. Ето и пълен списък с отличените членове на русенската червенокръстка организация: Медал за заслуги на „Български Червен кръст“ – златен  Д-р Кунка Вълова  „ОТЛИЧНИК НА БЧК” Община Русе   Тодорка  Байчева   Павлинка Трифонова  Гинка Димитрова Мария Лакова Галина Шопова […]

Прочети

Виртуално отбелязване на 24 май подготвя детска градина „Червената шапчица“ в Русе

Регионално управление на образованието – гр. Русе и педагогическият екип на ДГ „Червената шапчица“ призовават родителите да се включите виртуално в отбелязването на 24 май – Деня на българската просвета и култура и славянската писменост. „Направете клип на вашите деца как пеят и рецитират произведения посветени на празника, изпратете ни техни рисунки отразяващи представите на детето за празника. Всяка изява […]

Прочети
община русе фасада

До 31 март: Над 24 хил. лева дарения от страната и чужбина за Община Русе във връзка с COVID 19

Даренията от страната и чужбина във връзка с COVID 19 към бюджета на Община Русе към 31 март тази година възлизат на 24 590 лв. Това сочи информацията за измененията в бюджета на Община Русе за периода. Настоящата информация  се предоставя на Общински съвет гр. Русе в изпълнение на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 […]

Прочети
Народният представител Светлана Ангелова: Приемете моите сърдечни поздрави по повод светлия християнски празник Гергьовден !

Народният представител Светлана Ангелова: Честит празник, Община Две могили !

Уважаеми жители на Община Две могили, Приемете моите сърдечни приветствия по повод празника на общината. Радвам се, че сме заедно в едни от най-дългоочакваните дни в календара на Две могили, които са изпълнени с надежда за по-добро бъдеще въпреки трудностите, предизвикани от пандемията. През последните години се полагат постоянни усилия за решаване проблемите на Две могили от страна на общинската […]

Прочети
Безплатно паркиране в Русе до 13 май

Община Русе купува 2 автомобила за засилен контрол на зоните за платено паркиране

Поради отпаднала необходимост от закупуване на нов комбиниран багер товарач на стойност 200 000лв. и във връзка с доклад на директора на ОП „Комунални дейности“, кметът Пенчо Милков предлага на общинските съветници в Русе да гласуват на 21 май компенсирана промяна в Инвестиционната програма на Община Русе. Променя се количеството и стойността на обект „Лекотоварен автомобил втора употреба“ 1 бр. […]

Прочети
заведение маси вирус

Загубите от тротоарно право на Община Русе за периода на извънредното положение във връзка с COVID19 са за над 40 000 лв.

Поради отпаднала необходимост от закупуване на нов комбиниран багер товарач на стойност 200 000лв. и във връзка с доклад на директора на ОП „Комунални дейности“, кметът Пенчо Милков предлага на общинските съветници в Русе да гласуват на 21 май компенсирана промяна в Инвестиционната програма на Община Русе. Факт е намаление на приходен §2705 „Общински такси за ползване на пазари, тържища, […]

Прочети
Опресниха пътната маркировка край училищата в Сливо поле по повод първия учебен ден

Нова машина ще полага хоризонтална пътна маркировка боя тип „студен пластик“ в Русе

Поради отпаднала необходимост от закупуване на нов  комбиниран багер товарач на стойност 200 000лв. и във връзка с доклад на директора на ОП „Комунални дейности“, кметът Пенчо Милков предлага на общинските съветници в Русе да гласуват на 21 май компенсирана промяна в Инвестиционната програма на Община Русе. Създава се нов обект „Пътно-маркировъчна машина – нова“ за ОП „Комунални дейности“ на стойност […]

Прочети
община русе фасада

Нов санитарен фургон за работниците на ОП „Паркстрой – Русе“

Във връзка с доклад на Директора на ОП „Паркстрой – Русе“, кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага на общинските съветници да гласуват на 21 май промяна в наименованието и стойността на обект „Жилищен контейнер /фургон/“ 1бр. за 10 000лв. в обект „Санитарен контейнер“ 1 бр. за 11 400лв. Разликата от 1 400лв. се осигурява от обект „Моторна метла – нова“ 1 бр. […]

Прочети
Опашки от автомобили на бул "Потсдам" заради строителството

Близо 2 млн. лева насочва Община Русе към завършване на бул. „Потсдам“

През 2017 година, Община Русе има сключен договор за дългосрочен кредит от 10 000 000лв. за основен ремонт на първостепенна  и второстепенна улична мрежа. Успоредно с инвестиционните намерения на общината, МРРБ възлага чрез обществена поръчка изработване на Регионални прединвестиционни проучвания за съответните ВиК оператори, в т.ч. и „ВиК“ ООД Русе. Реконструкцията на уличната водопроводна и канализационна мрежа следва да се извърши в […]

Прочети
Народният представител Пламен Нунев провери как се ремонтират улиците в Мартен

Разпределят средствата за ремонт и поддръжка на уличната мрежа в населените места на Община Русе + списък

Кметът на Община Русе Пенчо Милков предложи разпределение на средствата /по настоящ и постоянен адрес/ за инфраструктура (ремонт на улици) в „Малки населени места“ на Община Русе  планирани в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“,  §1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ се насочват в §1030 „Текущ ремонт“, както следва: Км. Мартен                                      104 000лв. Км. […]

Прочети
сметище русе

30 000 лева се насочват към система за мониторинг на рекултивираното русенско общинско депо за битови отпадъци

През 2019 година е приключен обект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе“. Съгласно Наредба №6/2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в шест месечен срок след приемателната комисия е необходимо да стартират задълженията на Община […]

Прочети

Започва депониране на отпадъци в клетка 3 на регионалното депо в Русе

Предвид запълването капацитета на клетка 2 и започване на депонирането на отпадъци в клетка 3 е необходимо да се предприемат дейности по проектиране на рекултивацията на клетка 3. Община Русе има издадено поетапно Разрешение за строеж за обект „Рекултивация на клетка 1 и клетка 2 за отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци“ /2 етапа/. […]

Прочети
община русе фасада

Ново оборудване ще получат 3 дома за пълнолетни лица в Русе

Предстои общинските съветници в Русе да подложат на обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на Община Русе за 2020 година, както следва: Във връзка с доклад от директора на дирекция „Здравни и социални дейности” за закупуване на оборудване в Дом за стари хора „Възраждане“, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“ и Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“, […]

Прочети
Предстои прием в първа група на детските градини в Община Русе

Предстои прием в първа група на детските градини в Община Русе

На 5 юни 2020 г. ще бъде обявено първото класиране на децата, родени през 2017 г., които ще бъдат приети в първа група в детските градини. За участие в него е необходимо стриктно бъдат спазени сроковете в Графика на дейностите за 2020 г. Системата за електронен прием в детските градини в община Русе е отворена, като на 26 май ще […]

Прочети
Посещенията на Средновековен град Червен и Ивановски скални църкви ще стават при в условията на строги противоепидемични мерки

Посещенията на Средновековен град Червен и Ивановски скални църкви ще стават при в условията на строги противоепидемични мерки

От 08.05.2020 се отварят за посещение музейните експозиции на открито, а работното време е от 09.00 – 18.00. За посетителите се въвежда еднопосочно движение, указано със стрелки, както и отстояние между тях. Със защитни средства – маски и ръкавици, ще бъдат работещите. И двата обекта разполагат с дезифектанти. Препоръчва се при посещенията да се спазват стриктно заповедите на министъра на […]

Прочети
РИОСВ - Русе: Незаконно отглеждани защитени птици ще бъдат освободени в природата

РИОСВ – Русе: Незаконно отглеждани защитени птици ще бъдат освободени в природата

Незаконно отглеждани 3 екземпляра от вида ням лебед (Cygnus olor) ще бъдат освободени в езерото „Вая“, край Бургас от служители на Спасителен център за диви животни на „Зелени Балкани“ – Стара Загора. Това стана възможно с постановление на Окръжна прокуратура – Русе.  Птиците са конфискувани от частен имот в с. Иваново (област Русе) в края на месец януари. Съвместна проверка […]

Прочети

Дузпа: Защо Община Русе НЕ трябва да предоставя 90 000 лева на ПФК „Дунав“ – Русе

Общински съвет – Русе ще прецени на 21 май дали да даде своето съгласие община Русе да сключи договор за спонсорство за сумата от 90 000 лв. с ПФК „Дунав“ с ЕИК 205642904 за осъществяване на спортната дейност на клуба през 2020 год. срещу задължение за промотиране и популяризиране на Община Русе при предстоящи срещи, изявления и гостувания в телевизионни […]

Прочети
Иво Пазарджиев е водачът на листата на местната коалиция „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ)“

Иво Пазарджиев: Основен стремеж в работа на Общински съвет – Русе беше постигане на висока прозрачност и откритост

В своята работа през изминалият период от ноември 2019 г. до март 2020 г.  Общинският съвет и неговите комисии се придържаха към действащата законова уредба и нормативната база на Република България, както и Правилникът за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация определяше конкретните принципи на функциониране на местния парламент. Основен стремеж в работа […]

Прочети
За втора поредна година катедра „Здравни грижи“ на Русенския университет се включва в Европейската седмица на общественото здраве

За втора поредна година катедра „Здравни грижи“ на Русенския университет се включва в Европейската седмица на общественото здраве

За втора поредна година катедра „Здравни грижи“ на Русенския университет се включва в Европейската седмица на общественото здраве, организирана от  Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA) и Българската асоциация по обществено здраве. Седем члена на академичния състав на катедрата са активни членове на Европейската и Българската асоциация по обществено здраве. Част от мероприятията са свързани с Цел 3 „Добро здраве“ […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП- Русе: Данъчен календар за май

До 10-ти май: / първия работен ден след 10 май е 11 май /     По ЗКПО: 1.Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. […]

Прочети
НАП - Русе: Нови версии на браузерите за работа с е-услугите на НАП

НАП – Русе: Осигурителен календар за май

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: До 25 май (първия работен ден след 25 май 2020 г. е 26 май 2020 г.) Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец април възнаграждения, които се отнасят за труд, […]

Прочети
пожарни автомобили

Горя постройка за дърва на ул. ТЕЦ Изток

На 6 май, за времето то 04:02 до 05:45 часа, два екипа от Втора РСПБЗН – Русе с 6 служители и техника, са пратени на сигнал за пожар в паянтова постройка на адрес гр.Русе, ул. ТЕЦ Изток. При пристигане на адреса екипите са установили, че гори постройка, пригодена за дърва. Огнеборците са потушили запалването. Причините за възникването му се изясняват. […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

Кола блъсна пресичаща на пътека жена, отърва се с комоцио

На 5 май около 17:30 часа е съобщено за възникнало произшествие с ранен на бул. Мидия Енос в Русе, до бл. „Тотлебен“ в посока ул. Стефан Стамболов. Изпратеният на местопроизшествието екип на полицията е изяснил, че лек автомобил „Ситроен“ с русенска регистрация, управляван от 57-годишен мъж, е нарушил правилата за предимство, като на сигнализирана и очертана пешеходна пътека не пропуснал […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

Две досъдебни производства са образувани за неспазване на карантина

Вчера служители на Второ РУ са извършвали проверки на лица поставени под карантина от здравните власти. В хода на проверките, при посещения на два адреса в Русе – на ул. Студентска и на ул. Михаил Хаджикостов, посочени като места за изтърпяване на карантина, съответно на 59-годишен мъж с предписание от РЗИ – Русе и на 65-годишен от РЗИ – Видин, […]

Прочети
стадион градски русе писта

Разрешено е ползването на лекоатлетическата писта на Градския стадион

Ползването на лекоатлетическата писта на Градския стадион в Русе вече е позволено. Заповедта е на директора на ОП „Спортни имоти“ Борислав Рачев. Спортуващите русенци могат да ползват пистата по следния график: – за граждани – през работните дни, в часовия диапазон от 6:30 ч. до 9:00 ч., от 12:30 ч. до 14:00 ч. и от 18:30 ч. до 21:00 ч. […]

Прочети
1 2