Кметът на Община Две могили издаде нова заповед за работата на заведенията, провеждането на курсове за водачи, за спорт на открито

З А П О В Е Д № 380 08.05.2020 г., гр. Две могили На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на […]

Прочети
община русе фасада

Готова е Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020 г. в Русе

С ПМС №50/26.03.2020 г., в сила от  31.03.2020 г. е приета Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.  Програмата включва националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които се прилагат мерки за закрила по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени […]

Прочети
Още швейцарски тролейбуси тръгнаха по русенските улици

Поевтиняват картите за градски транспорт на студентите и докторантите редовно обучение в Русе

Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе е приета с Решение  № 1462  по  Протокол № 52 от 16.07.2015 г. Същата е изменяна и допълвана с Решение  № 136 по Протокол № 6 от 25.02.2016 г.,  Решение  № 488 по Протокол № 20 от 23.03.2017 г., Решение  […]

Прочети
лесопарк липник русе

Проектозаповед: Въвежда се нов ред за риболов и ползване на езерото на Лесопарка

Кметът на Община Русе Пенчо Милков подготви проект на заповед, с която се въвежда регламент по отношение ползването на езерото в Лесопарка. Тя касае основно риболова и ползването на лодки. Пълният текст на проекта може да намерите тук.

Прочети

Да си спомним за русенския художник Кирил Станчев

На днешната дата да си спомним за русенския художник Кирил Станчев, посветил таланта и творчеството си на родния град. Освен с активна преподавателска и творческа дейност, Станчев всеотдайно и упорито влага енергията си в укрепване на Русенската художествена галерия, в обогатяването на нейния фонд и създаването на Русенската група на художниците. Впечатляващи и всепризнати са неговите натюрморти и дунавски пейзажи, […]

Прочети
река-дунав-край-батин

Подготвени са проекти на заповеди за обявяване на защитени зони BG0000232 „Батин“ и BG0000231 „Беленска гора“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаBG0000232 „Батин“. Защитената зона е разположена в землищата на с. Мечка, община Иваново, област Русе, с. Горно Абланово и с. Батин, община […]

Прочети
РК на БЛС - Русе с пратка от кампанията "За героите в Бяла"

РК на БЛС – Русе с пратка от кампанията „За героите в Бяла“

Националната кампания на Български лекарски съюз „ЗА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“, зад която с името и лицето си застава футболната звезда Димитър Бербатов продължава. 🥽😷➡️До редица от Регионалните лекарски колегии на БЛС в страната бяха разпратени както следва: трислойни маски за многократна употреба – 3600 бр., защитни облекла за еднократна употреба – 1130 бр., очила – 36 бр., ръкавици – 11 […]

Прочети
пгиу елиас канети

Владислав Николов от ПГИУ е тазгодишният носител на приз „Ученик на випуск 2020“

Педагогическият съвет на ПГИУ „Е. Канети“ – Русе на свое заседание на 7 май 2020 г. удостои с приз „Ученик на випуск 2020“ Владислав Николов от ХІІА клас. Педагогическият съвет отличи с грамоти за дейности, съпътстващи приза, Яна Златанова от ХІІА клас, Яница Димитрова от ХІІБ клас, Толга Мехмедов от ХІІГ клас, Андреа Димитрова ХІІД клас, Илона Колева от ХІІД […]

Прочети
Държавен архив - Русе със специален поздрав към БЧК

Държавен архив – Русе със специален поздрав към БЧК

/Снимка на членовете на русенския клон на Българското дружество „Червен кръст“ 1912-1913 г./ На 8 май 1953 г. за пръв път се чества като Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец. В чест на идеолога на Червения кръст, Анри Дюнан, за Международен ден на организацията е определена неговата рождена дата – 8-ми май! Червеният кръст е организация, утвърдила се […]

Прочети
1 2 3 5