bgmaps чародейка

Предстои благоустрояването на пространството между блоковете 106, 107, 108 и 109

Община Русе подготвя благоустрояването на територията на междублоковото пространство между блок 106, 107, 108 и 109, като се обособят места за паркиране, пешеходни алеи и тротоари и създадат зелени площи в кв. „Чародейка Г юг“. Предвиждат се за изграждане алеи за достъп на автомобилите до новопроектирани 145 паркоместа във вътрешноблоковото пространство и до съществуващите паркоместа. сн. BGMAPS

Прочети
съдебна палата русе

Обвиняем за разпространение на наркотици с постоянна мярка задържане под стража

Окръжен съд – Русе взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на 41-годишния М. М., привлечен в качеството на обвиняем на 01.06.2020 г. за това, че без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества. Съдът счете, че макар и в ранен стадий на разследването на делото събраните доказателства сочат на обоснования извод за наличие на обосновано […]

Прочети
риосв русе сграда

МОСВ обяви конкурс за директор на РИОСВ – Русе

МОСВ обяви конкурс за директор на РИОСВ – Русе. Ето и подробностите: Минимални изисквания за заемане на длъжността: висше образование, минимална степен –магистър – икономика, право или природни/технически науки; професионален опит – минимум 3 години на ръководна длъжност и/или 7  години опит в областта на анализи, управление, мониторинг и контрол; работа с MS Office, електронна поща, Internet. Други специфични изисквания […]

Прочети
топлофикация Русе

Печалба от близо 3 млн. лева отчита „Топлофикация Русе“ за 2019 година

Съгласно представения от „Топлофикация Русе“ ЕАД предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. текущият финансов резултат е печалба в размер на 3 218 хил. лв., при печалба от 1 902 хил. лв. за предходната година.От анализа на данните съдържащи се в Отчета за дохода, могат да бъдат направени следните изводи: Нетните приходи от продажби за 2019 г. бележат ръст спрямо […]

Прочети
тец русе топлофикация

„Топлофикация Русе“ ЕАД продължава да ползва услугите на „Дайнинг Енерджи“ ЕООД като доставчик на въглища

„Топлофикация Русе“ ЕАД е централа със специфика на производствените мощности, като основното гориво за производството на двата продукта са въглища с характеристики, които не са налични като залежи в страната. Изискванията към въглищата са заложени в комплексното разрешително – поставени са условия за използване на твърдо гориво със съдържание на сяра под 0,4% и летливи вещества под 10%. За осъществяване […]

Прочети
радиатор отопление

КЕВР ще обсъжда намаляване цената на парното и топлата вода в Русе

На 04.06.2020 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2020 […]

Прочети
пръскане срещу комари в русе

Обработката срещу кърлежи и комари на територията на Община Русе продължава

Община Русе уведомява, че при подходящи условия на 4 юни – четвъртък,  в часовете от 6:00 ч. до 10:30 ч., предстои пръскане срещу кърлежи  в селата Бъзън, Червена вода, Ново село и Тетово. На 5 юни – петък, в часовия диапазон от 6:00 ч. до 8:30 ч. ще се обработват площите на територията на град Русе. Всички третирани зони, ще […]

Прочети
15 кг. хваната от бракониери риба върна обратно в Дунав ИАРА - Русе

ИАРА пое сигнала за умрели сомове в рибарник край Щръклево

На 28 май в РИОСВ – Русе е постъпил  сигнал за умрели сомове в рибарник, край с. Щръклево. Извършен е обход, за да се установи дали няма замърсяване от животновъден обект, намиращ се  наблизо. Няма констатиран излив на торови маси, както и промишлен обект в района на водоема. Сигналът е предаден на ИАРА. сн. Архив

Прочети
темида съд дело

Русенско дружество обжалва в съда решение, с което не е одобрено за БФП за близо 305 хил. лева по ОП РЧР

Административен съд – Русе остави без разглеждане жалбата на “ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД срещу Решение № РД 05-258/10.10.2019г., на УО на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.,  с което дружеството, кандидат за финансиране и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-1.057 в размер на 304 980 лева, не е одобрено за исканата помощ. Прекратено е производството по адм. дело № 189/2020г. […]

Прочети
1 2 3 4